1914, week 49 Van de Limburgse grens

Onderstaand bericht uit de - over het algemeen pro-Duitse - Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30 november 1914 geeft aan dat ondanks de verscherpte controle de spanningen aan de Limburgse grens wel meevielen. Wel was alles erop gericht om te voorkomen dat Belgische soldaten via de grens naar Nederland zouden vluchten.

Van de Limburgsche grens

Wordt de verhouding tusschen de Duitsche bezetting en de bevolking in de Belgische streken aan de Limburgsche grens gaandeweg beter, omdat de Duitschers over het algemeen zeer humaan optreden, de controle aan de grens wordt hoe langer hoe scherper. In de provincie Luik mag men zich overal heen begeven zonder van een pas voorzien te zijn, maar geen Belg, wiens leeftijd binnen de grenzen van den dienstplicht ligt, komt er meer uit. Dat wil niet zeggen, dat er niet nog veel op Nederlandsch grondgebied belanden, maar dat zijn er, die alle binnenwegen en kronkelpaadjes kennen, welke op plaatsen, waar geen wachten zijn, in ons land uitkomen. Aan die grensplaatsjes is de bezetting versterkt. Zoo zijn er in het dorp Canne 45 soldaten, die volgens hun eigen zeggen “sich langweilen”. Voor het arme dorpje toch nog een zware inkwartiering, terwijl tusschen Visé en Luik plaatsjes liggen, waar er slechts 12 of 20 zijn.


In elke gemeente wordt, wanneer de bezetting verwisseld wordt, een rapport uitgebracht. Dit rapport wordt door den nieuwen officier nauwkeurig nagegaan en volgens de gegevens worden maatregelen genomen. Bijna overal worden nog gijzelaars gesteld. Slechts één dorp, waar de bevolking zeer gunstig en als rustig bekend staat, is daarom vrijgesteld.

In Lanaeken is de toestand, sedert een nieuwe commandant op het kasteel Hocht zijn zetel heeft, veel verbeterd. De manschappen moeten thans alles, wat ze koopen, met klinkende munt betalen, de school is weer begonnen en de onderwijzer wordt weer betaald, zoodat hij bij het steuncomité kwam zeggen, dat hij geen hulp noodig had.


De Duitschers zijn ook bezig den spoorweg Hasselt-Lanaeken te herstellen. Of hij gauw voor het verkeer geopend zal worden, is een andere vraag.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: