1914, week 49 Hoge zoutprijs in Antwerpen

Een bericht uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30 november 1914 geeft aan dat in Antwerpen door schaarste de prijs van het keukenzout behoorlijk ging gestegen was. De burgemeester van Antwerpen greep in. Zout was uiteraard een essentieel onderdeel in de Belgische keuken. Waar zou de Vlaamse friet zijn zonder een portie zout? Diezelfde frieten zouden overigens, door de komst van Belgische vluchtelingen naar Nederland tijdens de oorlog, aan bekendheid en populariteit hebben gewonnen in ons land.

De burgemeester van Antwerpen heeft het volgende bekend gemaakt:

Aangezien zekere personen gebruik maken van de huidige omstandigheden om den prijs van het keukenzout overdreven te verhoogen, aangezien het de plicht der overheid is die misbruiken te beteugelen, wordt ter kennis van de burgers gebracht, dat, te beginnen van heden en tot nader besluit, de maximumprijs van het keukenzout bepaald is op 15 centiem per kilogram.

De handelaars of kleinhandelaars die boven dezen prijs zullen verkoopen zullen bekeurd worden met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaren en met een geldboete van 26 tot 500 fr., met mogelijke toepassing van art. 85 van het strafwetboek. Onafhankelijk van die straffen kan de voorraad die men bij den overtreder zou aantreffen in beslag genomen en verbeurd verklaard worden.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 november 1914


Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: