1914, week 48 Duitsche deserteurs

De grensoverschrijdende treinen tussen het Belgische Achel en Eindhoven werden op last van de Duitse bezetter stilgelegd. Formeel vanwege de smokkel naar Nederland, maar volgens een andere verklaring zou het zijn ingevoerd om het Duitse soldaten onmogelijk te maken om per trein naar Nederland te vluchten en te deserteren.

Valkenswaard, 22 Nov.

 

Omtrent het verbod van treinenloop over de Brabantsche grens bij Achel, vernemen wij van Duitsche zijde, dat deze maatregel noodig was, omdat gebleken is, dat van dien trein gebruik werd gemaakt, om verschillende Duitsche voorschriften inzake uit- en invoer te ontduiken. De wachten op het station Achel zijn niet sterk genoeg, om een voldoende toezicht te houden.


Van ander zijde deelt men ons mede, dat de Duitsche commandant het verbod vooral heeft uitgevaardigd, om het willekeurig passeeren van de grens tegen te gaan. Vooral moeten in den laatsten tijd verschillende Duitsche landweermannen langs den spoorweg Achel-Eindhoven gedeserteerd zijn. De Duitsche wachten, daarnaar gevraagd, ontkenden dit niet.

Bron: De Tijd, 23 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: