1914, week 47 De toestand in de Verenigde Staten

Hoewel de oorlog zich nog vooral in Europa afspeelde, begonnen ook de Verenigde Staten de gevolgen te ondervinden. Opmerkelijk genoeg profiteerde de Amerikaanse economie juist van de lage wisselkoersen, als gevolg van de oorlog in Europa.

De New-Yorksche correspondent van The Economist seint aan dit blad het volgende omtrent den toestand in de Ver. Staten:

Er kan van een besliste verbetering in den toestand op financieel gebied melding worden gemaakt. De wisselkoersen zijn thans op een zoo laag peil gekomen, als sedert het begin van den oorlog niet gekend is. Er is overvloedig aanbod van wissels om de verschepingen van graan, katoen en andere grondstoffen te financieren en men verwacht een ruime geldmarkt. De reservebanken zullen Maandag (vandaag) openen evenals de katoenbeurs.
(…)
Voor rekening van buitenlandsche regeeringen worden op groote schaal oorlogsbenoodigdheden besteld. De toestand in den katoenhandel verbetert. De wolfabrikanten protesteeren luide tegen het Britsche uitvoerverbod van wol. De noteeringen op de wolmarkt te Boston zijn zeer vast en de fabrieken hebben, naar verluidt, nog slechts voor twee maanden voorraad. De toestand in de staalnijverheid is gedrukt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: