1914, week 46 Strengere maatregelen aan Duits-Belgische grens

Onderstaand artikel in de krant van 9 november 1914 geeft aan dat de vluchtelingenstroom de Duitsers een doorn in het oog is. Het is duidelijk dat er allerlei spionageactiviteiten in België en bezet gebied plaatsvinden. Veel berichten komen op slinkse manier over de Nederlandse grens en worden vervolgens naar Rotterdam gebracht.

Er zijn aan de Duitsche posten op de Belgisch-Nederlandsche grens zeer strenge orders verstrekt om vanuit België niemand naar Nederland te laten vertrekken, tenzij men in ’t bezit is van een te Antwerpen, Brussel of Turnhout door de Duitsche Kommandantur afgestempelden pas, die slechts voor 1 dag geldig is. Iedereen, zonder onderscheid van leeftijd of nationaliteit, valt onder deze bepaling.

 

Aan de wegen te Galder, Strijbeek, Meerle en Wernhout zijn de Duitsche posten aanzienlijk versterkt. Tengevolge van bovenbedoelden maatregel is gister te Wuest-Weezel, aan het eindpunt der Belgische tram van Antwerpen, een groote opeenhooping van reizigers ontstaan, die vergeefs trachtten Nederland te bereiken.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: