1914, week 45 Koningin bezoekt legeroefeningen in de duinen

Tijdens een oefening van de veldartillerie in de duinen, worden de soldaten verrast door een bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, die de oefeningen naar grote tevredenheid aanschouwt.

Men schrijft van militaire zijde: We zijn er op een avond met de veldartillerie op uitgetrokken voor oefeningen in de duinen. Er was al een poosje te voren een fluistergerucht gegaan, dat de Koningin onze oefeningen in hoogsteigen persoon zou bijwonen. Eerlijk gezegd…. heel veel geloof had ik er niet aan gehecht. Zulke nachtelijke oefeningen brengen nu eenmaal haar eigenaardig ongerief mede.


Onze batterij was nog niet lang in stelling gebracht of de Koningin verscheen, te paard, in amazone-costuum en met den hoed stevig bevestigd door een breeden band onder de kin. H.M. werd begeleid door den regiments-commandant, met wien zij zich telkenmale opnieuw over de beteekenis en den aard der oefeningen onderhield. De opmerkingen, welke ik van tijd tot tijd uit den mond van de Koningin opvingen, bewezen niet alleen de oprechte belangstelling, maar ook het zeer zaakkundig oordeel van H.M.


Onze batterij had tegen een duinhelling een pracht van een dekking. De stelling was uitnemend door de duinen zelf beschermd. Maar H.M. was er blijkbaar van doordrongen, dat men in oorlogstijd zulke stellingen allerminst voor het kiezen heeft en wilde zien, of de batterij, wanneer ze in het open veld moest werken, ook haar dekking zelf zou kunnen maken. Ik hoorde, dat zij haar verlangen den kolonel mededeelde en wij kregen bevel een dekking te maken, dus zand voor de batterij op te hoopen. ‘t Was een stoer karweitje, maar het werk scheen tot volle tevredenheid van de Koningin te worden verricht.

Tot in den morgen bleef H.M. bij de oefeningen aanwezig, de vrij gevoelige nachtelijke koude trotseerende, her- en derwaarts rijdende, den kolonel inlichting op inlichting vragende.

Een poos na onze terugkomst in de kazerne — we kwamen eerst ‘s middags om 12 uur weer binnen — kregen we de tijding, dat het den commandant genoegen zou doen, wanneer wij een glaasje bier dronken en een sigaartje rookten op de gezondheid van de Koningin en dat wij daarvoor ieder een kwartje kregen. Het bedrag was door H. M. zelf beschikbaar gesteld.

Bron: Algemeen Handelsblad, 4 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: