1914, week 45 Duitsland: "Engeland is voor ons de vijand"

De Nieuwe Rotterdamsche Courant haalt op 3 november een uitspraak van de Duitse econoom Werner Sombart aan. Deze uitspraak laat weinig aan duidelijkheid te wensen over: niet Frankrijk en Rusland zijn de vijanden van Duitsland, maar Engeland!

Werner Sombart schrijft in het Berl. Tageblatt over de vijanden van Duitschland en zegt: Tegenover de Franschen gevoelen we wel allerminst tegenzin, laat staan haat. In waarheid hebben wij volstrekt niets tegen de Franschen. Maar zij hebben veel tegen ons. Wij eeren en achten hen als ridderlijke vijanden, ja met de heldhaftige Franschen voelen wij als het ware iets al het medelijden dat men met een stuk ernstig aangeschoten edel wild heeft. Ook zelfs tegen Rusland heerscht onder ons volk geen eigenlijke haat.

Met de Engelschen is het iets anders. Engeland is voor ons de vijand. Wij voeren den oorlog tegen Engeland, wij zullen den oorlog niet als afgeloopen beschouwen, zoolang Engeland niet verpletterd en vooral in zijn eigen innigst bewustzijn vernederd in het stof ligt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: