1914, week 45 Breiende soldaten!

De dagen werden korter, de winter stond voor de deur en de verveling onder de gemobiliseerde soldaten sloeg toe. Vanuit het hele land werden initiatieven georganiseerd om de soldaten te vermaken en te ondersteunen. Een lezeres van het Algemeen Handelsblad kwam met een suggestie voor een nuttig tijdverdrijf: leer de soldaten breien!

Aan de Redactie,

Beleefd verzoek ik plaatsruimte voor het volgende: Nu de lange winteravonden aankomen en de gedachten van hen, die gezellig thuiszitten telkens weer gaan naar onze soldaten, die nu zoo’n moeilijken tijd doormaken, en bij al ‘t andere dat ze missen, ook nog ongezelligheid en verveling vooral zooveel meer zullen voelen dan van den zomer, wordt natuurlijk ook telkens de vraag besproken: Hoe kunnen onze jongens en mannen die verveling het best verdrijven? Er is en wordt al veel voor gedaan, ieder heeft zijn boekenschat al eens nagekeken en geplunderd, gezellige avondjes worden georganiseerd, maar — boeken raken uitgelezen en de „avondjes” zijn te tellen. Nu kwam bij mij de gedachte op: „kunnen onze soldaten niet leeren breien?”
Het klinkt natuurlijk heel vreemd en ‘t past ook in ‘t geheel niet hij het beeld dat men zich van een landverdediger maakt. (…) als men bedenkt hoe groot de voordeelen zouden zijn is men spoedig over het vreemde heen.

Als nu in elke plaats waar soldaten zijn zich eens enkele vrouwen wilde geven, om hun dat werk te leeren, dan zouden ze met wat geduld en volharding van beide kanten, toch spoedig in staat zijn iets eenvoudigs, b.v. een waschlapje te maken. Als de handigheid wat grooter werd, konden dan moffen en sokken volgen, in elk geval de verveling was weg en ze hadden het gevoel daarmee nog iets nuttigs te doen ook. Misschien vinden de militaire autoriteiten mijn idee onuitvoerbaar, dan geef ik het voor een beter. Maar nu er zoo weinig kans bestaat, dat de vreeselijke oorlog vóór den winter gedaan is, wat we zoo vurig gehoopt hadden, moeten we toch al het mogelijke bedenken, onze soldaten door den zwaren tijd heen te helpen.

U dankend voor de verleende plaatsruimte,

Eene Huisvrouw.

Bron: Algemeen Handelsblad, 3 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: