1914, week 44 Oorlog en krankzinnigheid

De oorlog was feitelijk nog maar relatief kort bezig, of de eerste psychische effecten op de soldaten werden al zichtbaar. Een Duits medisch tijdschrift publiceerde over de plotselinge krankzinnigheid die zich bij sommige soldaten voordeed.

In een Duitsch medisch weekblad wijst dr. Bonhoeffer op het groot aantal psychische afwijkingen, dat thans bij het uitbreken van een werkelijken oorlog bij de militairen valt te constateeren. Er hebben zich gevallen voorgedaan van soldaten die plotseling krankzinnig geworden, op hun kameraden gingen schieten, in plaats van naar den vijand. Onlangs nog werd een sergeant ontslagen over wiens gedrag en plichtsbesef de officieren altijd vol lof waren geweest; er was gebleken, dat de man allerlei bevelen verkeerd opvolgde en dat deze daden uitsluitend geschiedden als gevolg van zijn abnormalen psychischen toestand.

Dr. Bonhoeffer dringt er thans op aan, dat men in tijd van vrede meer acht zal slaan op de psychische constitutie der manschappen. De langdurige krachtsinspanning en de buitengewone eischen, aan lichaam en geest gesteld, maken het begrijpelijk dat menschen van eenigszins zwakken psychischen aanleg pathologisch gaan reageren. (Vox Med.)

Bron: De Telegraaf 26 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: