1914, week 44 Ontspanningsavond voor militairen te Woerden

Hoewel Nederland in de Eerste Oorlog neutraal was, moest het leger uiteraard wel constant paraat zijn voor het geval een vijand het land zou binnenvallen. Anderzijds was er ook veel verveling onder de soldaten, omdat ze nooit echt in actie hoefden te komen. Er werd daarom in Woerden een ontspanningsavond georganiseerd, waarbij de soldaten even hun zinnen konden verzetten. Dagblad Het Centrum was erbij.

In de zaal van het R.K. Patronaat (bereidwillig beschikbaar gesteld) heeft de mandoline-club “Nova Ultrajectina” (dirigente Mej. Buhlmann) weder vele miliairen aan zich verplicht door het geven van eene uitvoering, daartoe uitgenoodigd door het comité voor ontspanning aan militairen, te Woerden gevormd.

Dank zij den Heer Hutschenruyter, die de club ‘t gebruik aanbood van den extra-trein, welke het Utrechtsch Sted. Orchest naar en van Rotterdam vervoerde, vertrok men eerst ten 6.05 naar Woerden. Half 8 werd het programma geopend met de Volksliederen staande aangehoord door de volle zaal. (onder andere gaven blijk van belangstelling verscheidene officieren en de plaatselijke majoor). De verschillende nummers hadden een welverdiend succes. Mej. M. de Koff zong tusschen de mandollinenummers in, verschiedne Hollandsche liederen, welke te zeerste in den smaak vielen. Zij werd gehuldigd door een prachigen bloemruiker.


Na afloop der uitvoering bleef men nog geruimen tijd gezellig bijeen in het restaurant Hoek, onder zang en dans. Daar werd dank betuigd namens alle militairen aan de club, welk zulk een aangename afleiding had gebracht in het eentonige leven van een kleine garnizoenstad. Veel te spoedig was men genoodzaakt afscheid te nemen, wilde men den trein niet missen, welke de Mandoline-club met het Utrechtsch Sted. Orchest terugvoerde naar Utrecht. Zaterdag 7 November naar de “Jongens” in Jutphaas.

Bron: Het Centrum, 30 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: