1914, week 42 Voeding voor de Belgische vluchtelingen

Uit een verslag van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 oktober 1914 blijkt de enorme omvang van het benodigde voedsel voor de Belgische vluchtelingen en de logistieke problemen die dit met zich meebracht.

De auto-convooien waren talrijk gisteren. Het autoveer aan den Moerdijk ondervond er de gevolgen van. Niettegenstaande de grootste inspanning, moesten vele wagens vele uren wachten, hoewel met behulp van een aanhangboot een tiental tegelijk vervoerd kon worden.

Zwaarbeladen personenauto’s, dikwijls gevolgd door vrachtwagens, vormden een lange rij, en dank zij de medewerking van militaire autoriteiten en hulpcomité’s, is er gisteren veel honger gestild. Wij weten van een convooi dat o.m. ongeveer 15.000 gesmeerde boterhammen met worst uitreikte.

Er kan door eigenaars van auto’s in dit opzicht in de eerstvolgende dagen nog veel gedaan worden in deze richting; men houde dan rekening met deze twee factoren, dat bovenbedoeld voedsel bij uitstek geschikt bleek, en dat men goed doet de hulp der militairen bij de verdeeling in te roepen. Immers dan gaat het ordelijk, er wordt dan niet schrokkig gegeten en gedronken,…. want melk vergete men niet.

(…)

Eigenaardig is nog de verlegenheid van de menschen. Gebedeld wordt er nog niet, gevraagd om voedsel zelfs haast niet. Maar begint men met de uitdeeling, dan komen de hongerigen en dorstigen van alle kanten uit de bosschen te voorschijn. Werkelijk men talme niet, doch spoede zich met welbeladen wagen naar het zuiden en men zal dankbaar, maar niet geheel voldaan terugkeeren, want tot het laatste stuk brood geeft men weg en lijdt zelf honger, daar er zelfs in de hotels niets te krijgen is.

Gistermiddag zijn van Den Haag naar Roosendaal en Bergen op Zoom negen automobielen met levensmiddelen, dekens en lijfgoederen voor de vluchtelingen vertrokken. Vijf van deze auto’s zijn verzorgd voor rekening van H.M. de Koningin en onder leiding van den hofmaarschalk, jhr. Boreel; de andere vier voor rekening van het Roode Kruis en onder leiding van jhr. mr. Wittert van Hoogland en jhr. E. van Loon, beiden van het hoofdcomité van het Roode Kruis, en van graaf van Rechteren Limpurg en baron van Ittersum, beiden van de Johannitterorde.

 

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: