1914, week 42 Duitsche vliegtuigen werpen bommen op Parijs

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 oktober 1914 maakt melding van een bombardement op Parijs. Dit had meer gevolgen voor het moreel dan dat het strategisch of tactisch effect had.

Duitsche vliegtuigen werpen bommen op Parijs

Twee Duitsche vliegtuigen hebben in verschillende stadswijken 20 bommen geworpen. Er zijn drie dooden en veertien gewonden, voornamelijk in de voorstad St. Antoine en de Rue Lafayette. De stoffelijke schade is gering. Een bom is gevallen op het dak van de Notre Dame, doch niet ontploft. Tal van Fransche vliegtuigen hebben de Duitschers nagezet.


Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: