1914, week 41 Goedkope zoetwatervis in Amsterdam

Om de voedselvoorraden in Amsterdam op peil te houden én om de Noord-Hollandse vissers te steunen, werden grote hoeveelheden goedkope zoetwatervis te koop aangeboden. En passant werden er direct een paar culinaire tips gegeven voor de bereiding en comsumptie ervan.

„Naar wij vernemen, zal een poging worden gedaan om in Amsterdam hoeveelheden zoetwatervisch, voornamelijk goedkoope soorten als voorn, blei en andere witvisch en in de winkels en bij den straathandel ten verkoop te brengen. Daarmede zal Donderdag a.s. een aanvang worden gemaakt. Indien deze verkoop slaagt, wordt daardoor eenerzijds aan de bevolking een uitnemend en goedkoop volksvoedsel verschaft, dat nog veel te weinig alhier bekend is, en anderzijds aan de visscherij in de Noord-Hollandsche wateren, die thans haar vangst niet naar het buitenland kan uitvoeren, een goeden afzet van haar product verzekerd.

De visch kan zoowel gekookt als gebakken worden gegeten. Voor het bakken behoeft niet van de gewone bakolie te worden gebruik gemaakt, doch dit kan evenzeer met goedkoopere soorten geschieden. Veel aanbeveling verdient het de visch den eenen dag te bakken en den volgenden dag des morgens bij het brood koud te eten, in plaats van andere bijgerechten die wel plegen te worden gebruikt.

Het is te hopen, dat deze visch in Amsterdam veel aftrek zal vinden, omdat het een eerste schrede is op den weg eener betere voorziening met visch.”

Bron: Het Centrum, 8 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: