1914, week 41 Bombardementen op Antwerpen

Vanuit Antwerpen kwamen ooggetuigenverslagen van de Duitse bombardementen en beschietingen en over de vluchtelingenstroom naar het neutrale Nederland.

„Men seint ons uit Roosendaal: Het bombardement van Antwerpen duurde den geheelen nacht. Het was zoo hevig, dat de huizen in Roosendaal trilden. Duizenden vluchtelingen komen, nog steeds hier aan en er worden er nog veel meer verwacht. Den geheelen nacht was een groote vuurgloed zichtbaar. De petroleumtanken schijnen in brand te staan. Het Zuiderstation staat eveneens in brand, terwijl het groote station reeds ernstige schade moet hebben geleden. Enkele gewonden zijn te Roosendaal binnengebracht.

Op last van den Minister zullen alle treinen disponibel worden gehouden voor het vervoer van gewonden en vluchtelingen.
Van vluchtelingen, die hedennacht om 2 uur uit Antwerpen gekomen zijn, wordt vernomen, dat te middernacht de beschieting der stad is begonnen. De eerste granaten vielen in het Zuidelijk deel der stad en aanstonds daarop begon een groote uittocht van vluchtelingen.

De Duitschers waren over de Nethe gekomen en hadden het zwaar geschut opgesteld. Terwijl het vijandelijk deel der stad beschoten werd, verscheen een Zeppelin, die bommen wierp op de olietanks bij Hoboken. Een begin van brand ontstond. Men liet de olie uit de reservoirs loopen. Ook het N.O. deel der stad werd daarop beschoten.

De voorstad Berghem moet zwaar geleden hebben, een kruitmagazijn moet in de lucht gevlogen zijn. De beschieting heeft den geheelen nacht geduurd. Een sterke Duitsche troepenmacht met zware scheepskanonnen beschiet de binnenste fortenlinie, die men tot het uiterste wil verdedigen.”

Bron: Het Centrum, 8 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: