1914, week 40 Nederlandse Ambulance in Brussel

Hoewel Nederland neutraal was tijdens de oorlog, kwamen er wel Nederlandse ambulances aan het front om gewonden te behandelen. Deze particuliere ambulances reden onder ‘de vlag’ van het Rode Kruis. Zo ook in de Belgische hoofdstad Brussel. De activiteiten van het Rode Kruis werden grotendeels gefinancierd uit giften van particulieren.

Door het Centraal Comité in Nederland voor de Nederlandsche ambulances opgericht door de Nederlandsche Kolonie te Brussel zijn sinds de vorige opgave belangrijke giften ontvangen, waaronder van jhr. F. G. alhier ƒ 2000 en van jhr. Van W., Hr. Ms. gezant te Brussel (tijdelijk te Antwerpen) ƒ 250. Daardoor is het totaal der bijdragen gestegen tot ruim ƒ 4600 grootendeels reeds naar Brussel overgemaakt.

Wegens de in verhouding tot de ingekomen bedragen hooge kosten van dagelijksche huishouding voornamelijk de voeding, aangezien de meeste werkkrachten belangloos gepresteerd worden, kan nog steeds niet worden overgegaan tot het in gebruik stellen van het volle aantal der 110 gereedgemaakte bedden.

Intusschen verricht de Nederlandsche Kolonie, staande onder leiding van de voorzitters van de zeven belangrijkste Nederlandsche Vereenigingen te Brussel goed werk. Geen enkele andere natie die aldaar door eene ambulance vertegenwoordigd is. Het ware te betreuren indien wegens onvoldoend toevloeien van hoog noodige geldmiddelen tot inkrimping zou moeten worden overgegaan.

Bron: Algemeen Handelsblad, 29 september 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

Lees hier meer over de Nederlandse ambulances van het Rode Kruis tijdens de Eerste Wereldoorlog

overzicht: