1914, week 4 Jean Olieslagers als kopduikelaar

Eind januari 1914 werd in Antwerpen een vliegshow gehouden; in die begindagen van de luchtvaart nog een enorm spektakel. Eén van de vliegeniers was Jean Olieslagers, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als één van de Belgische ‘azen’ bekend zou worden. Het Algemeen Handelsblad deed beeldend verslag van de vliegdemonstratie.

Een schouwspel in de lucht, zooals zij te genieten kregen, die Zondag j.l. op en om het militaire vliegplein te Antwerpen verzameld waren, is nog wel nimmer vertoond en de reis naar het wat afgelegen aerodrome-Wilrijck ten volle waard geweest. Ook de uren wachten in den fellen kouden oostenwind weerhielden de duizenden toeschouwers niet ten einde toe op het vliegplein te blijven; hun geduld werd ruimschoots beloond door hetgeen de Antwerpsche duivel te zien gaf.

 

In een fellen wind opgestegen, de stormvlagen trotseerde, hiermede toonend dat de wind geen beletsel meer is om te vliegen, met een windsterkte waar bij Jan zelf vroeger allerminst aan dacht om op te gaan, toonde hij zijn nieuwste praestaties op de van hem bekende wijze. Kalm, onversaagd zeker, na ongeveer 10 m. “rollen”, verliet de mooie nieuwe Eldriot de aarde om reeds heel kundig in den wind op 300 m. “hoogte” te hebben. Nu begonnen de meest gewaagde bochten, zeer kort en snel. Dan eens op den rechter-, dan weder op den linkervleugel draaide hij keer op keer zijn mooie lichte libel.

 

Toen nam hij weer hoogte en begon te duikelen, voorwaarts, achterwaarts, al naar het hem in den zin kwam, waarna een keurige vol plané deze eerste vlucht besloot. Na eenige minuten rust, om, zooals hij beweerde, wat lucht te happen, steeg Olieslagers weer op voor z’n z.g.n. ‘tour d’acrobatie’. Nu werd het een spel met den wind, daarna boven den wind in een rustige luchtlaag gekomen, begon hij weer zijn meest gewaagde wendingen, bochten en duikelingen. Een prachtig schouwspel leverde het op, wanneer de zon haar stralen op dien blinkenden vogel wierp.

 

Toen plotseling na een 10-tal duikelingen gemaakt te hebben, suisde het toestel van pl.m. 500 M. plotseling in zweeftocht omlaag, om op de vooraf bepaalde plaats neer te strijken. Nu was het publiek niet meer te houden en het bracht den koenen luchtman een enthusiaste ovatie.

 

Pegoud gaf mooi werk te zien. Chanteloup niet minder, Chevillard vloog en duikelde onversaagd, maar algemeen was de roep: Olieslagers heeft allen overtroffen. Er bestaat zeer veel kans, dat ook het Nederlandsche publiek binnenkort de stoute verrichtingen van den ook in ons welbekenden Belgischen aviateur zal kunnen bewonderen.

 

Bron: Algemeen Handelsblad, 28 januari 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

Meer informatie over Jean Olieslagers

overzicht: