1914, week 36 Oog om oog

De Russische regering liet weten alle schade die Duitsland aan de België had toegebracht dubbel op de Duitsers te zullen verhalen.

„Antwerpen, 31 aug. (R.B.) De Russische regeering heeft aan de Belgische regeering laten weten, dat zij overal in de Duitsche steden en provincies, welke door de Russische troepen zijn bezet op nog zullen worden ingenomen, het dubbele zal eischen van de oorlogsschatting welke de Duitschers aan de Belgen opleggen.

Zoo hebben de Russen, naar uit Petersburg aan de Belgische regeering wordt geseind, van Allenstein een bedrag geëischt, ter waarde van 100 millioen franks, het dubbele van de oorlogsschatting die de Duitschers aan Luik hebben opgelegd.”

Bron: Het Volk, 31 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: