1914, week 36 Gevraagd: lectuur voor marinepersoneel

Het leven aan boord van een marineschip is niet altijd even enerverend, zeker als je als land niet bij de oorlog betrokken bent. Het katholieke dagblad Het Centrum berichtte daarom over het initiatief van de Vereeniging ten behoeve van R.K. Marinepersoneel om lectuur in te zamelen voor het vaderlandse marinepersoneel.

„De vereeniging ten behoeve van R.K. Marinepersoneel is voornemens onder nadere goedkeuring van de Marine-autoriteiten tijdens de mobilisatie aan boord van de Nederlandsche oorlogsschepen goede lectuur te verschaffen ten gebruike van de bemanningen.

Het zal niet noodig zijn, dit voornemen bij onze lezers aan te bevelen. De bemanningen onzer oorlogsschepen toch, zijn veel meer dan het personeel van de landmacht verstoken van afleiding, vandaar dat het ontvangen van lectuur hun zéér zeker hoogst welkom zijn zal.

Voor toezending van goede boeken en vooral óók van actueele geïllustreerde tijdschriften houdt de vereeniging ten zeerste aanbevolen. Zendingen gelieven men te richten aan secretaris, den heer A.E. Leo, Beeklaan 279, Den Haag of aan het adres van een der onderstaande heeren, die zich hebben bereid verklaard, eveneens boeken in ontvangst te nemen: C.A.E. Courbois te Nijmegen, C.M.F. Hafmans te Helden (Limb.), J.B.F. Hooglugt pr. te Amersfoort.”

Bron: Het Centrum, 2 september 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: