1914, week 36 Geen festiviteiten op 31 augustus

Op 31 augustus werd Koninginnedag gevierd, ter ere van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. In 1914 was er echter geen sprake van feestelijkheden. In verband met het uitbreken van de oorlog, werden alle festiviteiten op verzoek van de Koningin afgelast. In plaats daarvan werden inzamelingen gehouden door de plaatselijke steuncomités.

„31 Augustus - maar het is van ‘t jaar geen feestdag, gelijk andere jaren. Op uitdrukkelijk verlangen van H.M. de Koningin zullen alle openbare teekenen van belangstelling achterwege worden gelaten.
Wij mogen den dag echter niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Geen feestbetoon - goed. Maar wat wel blijken mag en waarvan blijken moet, is hoezeer ons volk op dezen dag meeleft met Haar, die in deze moeilijke tijden door haar initiatief en haar handelen opnieuw een voorbeeld gegeven heeft aan haar volk.

31 Augustus biedt thans eene prachtige gelegenheid, om aan H.M. een stille, maar uiterst welsprekende hulde te brengen.
De offerbussen staan open. Steunt met een extra-gave het koninklijk steuncomité of het algemeen steuncomité van de plaats uwer inwoning. Elke gave, hoe klein ook, is welkom.En wanneer dan straks de ingekomen giften zeer ruim zullen blijken te zijn, zal dit het schoonste bewijs vna trouw aan onze Koningin zijn, dat wij op het oogenblik afleggen kunnen.

Dus nogmaals: de beurzen wijd open!”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: