1914, week 35 De oorlog en het toerisme

De oorlog en het toerisme

Een onderbelicht aspect van het uitbreken van de Grote Oorlog, is het feit, dat de oorlog uitbrak midden in het hoogseizoen in de zomer. Veel toeristen bevonden zich in de vele Duitse en Zwitserse vakantieoorden, toen zij hals over kop moesten vertrekken naar huis of naar het front. De oorlog had dus ook grote gevolgen voor het toerisme. De Telegraaf publiceerde een cijfermatig overzicht, overgenomen uit De Kampioen, het maandblad van de ANWB.

„Het groot aantal gasten in badplaatsen en zomerverblijfplaatsen heeft door het plotselinge uitbreken van den Europeeschen oorlog ondervonden, hoe bezwaarlijk het reizen is gedurende en na de mobilisatie der legers.
Om een denkbeeld te geven van het aantal gasten, die in eenige der voornaamste Duitsche bad- en zomerverblijfplaatsen vertoefden tot einde Juli j.l., plaatsen wij het volgende lijstje:”

Altheide 12.129; Baden-Baden 41.105; Brückenberg 7695; Davos 16.848; Elster 12.379; Ems 14.752; Flinsberg 8136; Friedrichsroda 12.803; Gmunden 8018; godesberg 4726; Harzburg 25.949; Kuwoda 10.860; Landeck 10.546; Neuenahr 16.473; Norderney 37.440; Pyrmont 27.448; Schmiedeberg 16.900; Schreiberhau 26.825; Sooden-Werra 7737; Swinemünde 21.837; Warmbrunn 6843; Wiesbaden 109.159.

Totaal 456,608 personen, die door het ontbranden van den oorlogsfakkel uit de zoete rust naar leger of huis teruggeroepen werden. Welk nadeel intusschen geleden is door de hotel- en pension-industrie, valt thans nog niet uit te maken.
Maar als men alleen maar bedenkt, dat de inkomsten der Zwitsersche hotels en pensions in 1912 250,967,000 frs. bedroegen en de uitgaven met 61,742,000 frs. overtroffen, zoodat er een gemiddelde winst van 5.44 pCt. viel te constateeren, behoeft men er niet aan te twijfelen, dat 1914 een reusachtig verlies zal aanwijzen. (De Kampioen).”

Bron: De Telegraaf, 28 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: