1914, week 35 Ondergoed en voetbalwedstrijd voor militairen

Nieuw ondergoed en een voetbalwedstrijd voor Nederlandse militairen

De neutrale houding van ons land betekende niet dat de Nederlandse bevolking geen betrokkenheid toonde bij de gemobiliseerde soldaten. In Rotterdam werd een inzameling van ondergoed voor de soldaten gehouden. En in Amsterdam werd een benefiet voetbalwedstrijd georganiseerd, die letterlijk en figuurlijk in het water viel.

Ondergoed voor de dienstplichtigen

Rotterdam. Naar aanleiding van de kennisgeving van den minister van oorlog meldt de Alg. Commisie tot Steun te Rotterdam, dat, in overleg met het Vrouwencomité en de Arbeidsbeurs, reeds vervaardigd ondergoed alleen in ontvangst zal worden genomen in het lokaal Dijkstraat 22, dagelijks van 2-4. Desverlangde vergoeding zal alleen plaats vinden voor voorwerpen van goede hoedanigheid en van bruikbare afmeting. Het werk voor werkwilligen wordt enkel uitgegeven door bemiddeling van de Arbeidsbeurs, Ver. Armenzorg, Armenraad enz., in hetzelfde lokaal, dagelijks van 10-12. Het comité, aldaar gevestigd, bezorgt de verzending van alle goederen.

Militaire voetbalwedstrijd

Amsterdam. Gisteren heeft op het Stadion de eerste van de verschillende sportwedstrijden plaats gehad, welke men denkt te organiseeren ten bate van het Amsterdamsche militair ondersteuningscomité. De tijd van voorbereiding was wel wat kort, zoodat men niet in staat was geweest, voldoende reclame voor dezen wedstrijd te maken. Deze omstandigheid, gevoegd bij het feit dat het een uur vóór den wedstrijd begon te regenen, is oorzaak, dat het financieel resultaat minder gunstig is dan men had kunnen verwachten. Het Sportpark stelde echter geheel gratis het terrein beschikbaar, militairen zorgden voor de contrôle en het muziekkorps van de Weerbaarheid zorgde belangeloos voor muziek, waardoor de onkosten zeer gering waren, zoodat ten slotte toch nog ongeveer f 400 zal worden afgedragen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: