1914, week 35 Een Duitsche dame in Nederland

Een Duitsche dame in Nederland

Het Rotterdamsch Nieuwsblad publiceerde op 27 augustus een ingezonden brief uit de Kölnische Volkszeitung. Een in Nederland woonachtige Duitse dame geeft daarin haar kijk op de anti-Duitse houding van de Nederlandse bevolking.

De Kölnische Volkszeitung bevat een Ingezonden Stuk van een Duitsche dame in Nederland vertoevende. Zij schrijft o.a.: ‘De schending van de neutraliteit van België door Duitschland, en de oorlog, begonnen met een land dat geheel onschuldig is, hebben hier aller sympathie naar den kant van de Belgen gedreven.

Woordbreuk wordt hier niet vergeven, en de Duitsche gewonden en vluchtelingen heeft men geholpen uit menschlievendheid en plichtsgevoel, niet uit sympathie voor de Duitschers.
Geloof maar, zoo gemakkelijk heb ik het hier niet als Duitsche. Mijn man en mijn onmiddellijke omgeving houden mij wel naar beste krachten de hand boven het hoofd, maar alle telegrammen en couranten zijn anti-Duitsch gekleurd en toch heb ik mij nooit zoo Duitsch gevoeld als juist nu in deze ernstige tijden.

Wanneer het tegen Frankrijk en Rusland gaat, kan men hier wel met Duitschland meegevoelen, maar sinds België er bij betrokken is, is het uit. U schrijft, de behandeling der gewonden en vluchtelingen was een cultuurvolk onwaardig, zeer zeker. Maar hoe sterk is het Belgische volk ook niet geprikkeld! Het was een vreedzame natie en het vertrouwde op het woord van Duitschland.

Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 27 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: