1914, week 34 Dank an Holland!

Dank an Holland!

Op 17 augustus 1914 publiceerde de Nieuwe Rotterdamsche Courant een opvallende ingezonden brief over de dankbaarheid van de Duitsers ten opzichte van de (neutrale) houding van Nederland tijdens de eerste weken van de oorlog, met een opmerkelijk Duits lofgedicht aan de Nederlandse Koningin Wilhelmina.

„Bad Salzschlirf, 12 aug. ‘14


Zeer Geachte Redactie,

In tal van Duitsche bladen lees ik met genoegen woorden van lof voor de houding van de bevolking aan onze zuidelijke grens tegenover de vluchtelingen uit België en Frankrijk. Een ware tegestelling met het Harderwijsche geval. In een der bladen las ik: de Hollandsche soldaten hebben zich tegenover de vrouwen ridderlijk weten te gedragen. Een generaal in actieven dienst zeide mij, toen hij las van de hulp, die aan allen verleend was: Ja, de Hollandser zijn brave lieden.
Nu werd mij dezer dagen door een Duitschen Kurgast een krant ter hand gesteld, waarin een opdracht staat aan onze Koningin, welke U zeker wel in Uw blad zult willen opnemen. Ze is afkomstig van een dichter, die aan den Beneden-Rijn een goeden naam moet hebben: Max Bewer te Düsseldorf. Zij luidt:


DANK AN HOLLAND !

Wilhelmintje, Wilhelmintje,
Dulde dass Dein blondes Haupt
Unser Vaterland mit Rosen
Volles Dankbarkeit belaubt!

Während rings die Völker schnauben
Gift und Galle himmelwärts
Lehrt uns Holland wieder glauben
An ein edles Menschenherz.


Deutschlands Kaiser senkt den Degen.
Jeder neigt sein Haupt vor Dir!
Und des Himmels reichsten Segen
Wünschen Wilhemintjen wir!

De uitdrukking „Wilhelmintje” zouden wij Hollanders nooit gebruiken. Ze schijnt echter in Duitschland nog altijd uit de jeugd van Hare Majesteit te zijn overgebleven.

Hoogachtend Jhr. mr. D.O. Engelen. Zutfen”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 augustus 1914 (ochtendblad)

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: