1914, Week 33: Houd uw mond!

Houd uw mond!

Op dinsdag 11 augustus 1914 plaatst de Nieuwe Rotterdamsche Courant een opvallende waarschuwing, overgenomen uit het Deutsche Militär Wochtenblatt.

“Houdt uw mondt.

Het Militär Wochenblatt van 6 dezer bevat onder het bovenstaande opschrift de volgende opwekking: Wij richten deze vermaning in dezen, voor ons geliefde vaderland hoogst belangrijken, tijd tot alle Duitschers. Wie ook troepen transporten ziet, met hen te maken heeft (zooals mannen en vrouwen b.v., die op de stations ververschingen uitdeelen) of ervan hoort, plaatse een drievoudig slot voor zijn mond.

Wij Duitschers zijn geen kletsers; in ernstige tijden zooals nu handelen wij.

Wie nu zijn mond tegen iedereen, vooral tegen lieden die naar hun spraak te oordeelen buitenlanders kunnen zijn, hermetisch sluit, wie blijkbaar overdreven berichten niet verder verspreidt, die bewijst aan zijn vaderland een ontzaglijken dienst. En het vaderland.dienen willen wij immers allen!

Daarom, Duitsche landgenooten, houdt uw mond!’”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: