1914, Week 32: Wat een oorlog kost

Wat een oorlog kost

Op de ochtend van 4 augustus 1914, de dag dat de Duitsers België binnen vielen, blikte de Nieuwe Rotterdamsche Courant terug op de kosten van eerdere oorlogen.

„De Etoile Belge heeft nagegaan wat enkele oorlogen in de negentiende eeuw aan menschenlevens en geld hebben gekost.

De Krimoorlog, in 1854, heeft 150,000 man en 5 milliard gulden gekost; de oorlog in Italië, in 1859, 45,000 man en 750 millioen: de oorlog van Pruisen en Oostenrijk tegen Denemarken, in 1864, 3000 man en 90 millioen; de oorlog tusschen Oostenrijk en Pruisen, in 1866, 45,000 man en 750 millioen; de Fransch-Duitsche oorlog, in 1870-71, 216,000 man en 7 ½ milliard; de oorlog tusschen Rusland en Turkije 230,000 man en 2 ¼ milliard; de Zuid-Afrikaansche oorlog heeft Engeland 20,000 man en 2 milliard gulden gekost.

Daarbij zijn natuurlijk niet gerekend de enorme verliezen, door nijverheid, landbouw en handel geleden. De opgaven betreffen alleen de rechtstreeksche oorlogskosten. Een rapport van den Franschen minister van financiën uit 1873 behelst dat de geldelijke verliezen, door Frankrijk in den oorlog tegen Duitschland geleden (behalve het verlies van de provincies Elzas-Lotharingen) bijna 6 milliard, zegge vijfduizend millioen, hebben bedragen.


Wat zal de huidige oorlog aan menschenlevens en schats kosten?”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: