1914, Week 31: Oorlog aan den oorlog!

Oorlog aan den oorlog!

Vanwege de op handen zijnde mobilisatie is beslag gelegd op het Concertgebouw in Amsterdam, waar de SDAP een partijbijeenkomst zou houden. Gelukkig waren het partijbestuur en het gemeentebestuur van Amsterdam niet voor één gat te vangen en werd de bijeenkomst verplaatst naar de ijsbaan aan de Van Baerlestraat. Het standpunt van de partij t.a.v. de naderende oorlog liet weinig aan duidelijkheid te wensen over.

„Aangezien op het Concertgebouw door de militaire autoriteiten beslag is gelegd in verband met de eventueele mobilisatie, is door het Partijbestuur door de medewerking van het gemeenstebestuur, de beschikking over het terrein van de IJsklub aan de Van Baerlestraat gekregen, waar thans hedenavond half negen de meeting plaats vindt.

Het terrein zal elektrisch verlicht zijn. Als sprekers treden op Albarda, Duijs, Gerhard, Hugenhultz, Kleerekoper, Troelstra en Wibaut. Het terrein biedt ruimte voor duizenden en duizenden.

Geen partijgenoot, geen ‘geestverwant’, geen werkelijk vriend van den vrede behoort hedenavond weg te blijven van de meeting.

Laat uw machtige stem voor den vrede klinken! Oorlog aan den oorlog! Allen naar het meetingterrein!”

Bron: Het Volk: Dagblad voor de Arbeiderspartij, 31 juli 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: