1914, Week 31: Moord op socialistenleider Jean Jaurès in Parijs

Moord op socialistenleider Jean Jaurès in Parijs

Op 31 augustus werd in Parijs de leider van de Franse socialisten Jean Léon Jaurès vermoord. Als pacificst wilde hij, onder meer door een Frans-Duits bondgenootschap, een oorlog tussen beide landen voorkomen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatste op 1 augustus enkele korte berichten van de plaatselijke verslaggevers.

„Parijs, 31 Juli. Jaurès gebruikte met eenige vrienden het middagmaal in het café Croissant. Hij zat bij een open venster, dan op de straat uitkomt. Een gordijn was er voor getrokken. Plotseling slaat een hand er door en voordat hij een beweging had kunnen doen, kreeg Jaurès twee kogels in het hoofd. Hij stierf na enkele oogenblikken. De oogenblikkenlijk gevatte moordenaar weigerde zijn naam op te geven. Hij bleek twee revolvers bij zich te hebben. Een kaart in een van zijn zakken wees aan, dat hij de lessen volgt van de Ecole des Louvres (cursussen voor hooger onderwijs).
(…)
De identiteit van de moordenaar van Jaurès is vastgesteld. Hij heet Raoud Villain, is 29 jaar en de zoon van den griffier der rechtbank te Reims. Hij heeft verklaard, den moord gepleegd te hebben, omdat Jaurès „de wet op den 8-jarigen dienstplicht en Frankrijk bestreed”.
(…)
De Minister van binnenlandsche zakeken heeft den ministerraad verlaten om zich naar het ministerie te begeven en orders uit te vaardigen tegen eventueele betoogingen, na den aanslag op Jaurès mogelijk.
(…)
De moord op Jaurès verwekt geweldige beroering.
(…)
De regeering zal morgen een proclamatie doen aanslaan op de muren van Parijs, waarin zij haar verontwaardiging uit over den moord op Jaurès en de bevolking aanspoort tot volstrekte kalmte.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 augustus 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Jean Jaurès (bron: Het Volk, 2 augustus 1914)

Lees meer over Jean Jaurès

overzicht: