1914, week 3 Bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina aan de Stelling van Amsterdam

Op maandag 19 januari 1914 bracht Koningin Wilhelmina een bezoek aan de verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam. Zowel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant als in het Algemeen Handelsblad werd verslag gedaan van dit bezoek.

H.M. de Koningin is hedenochtend even acht uur, vergezeld van een hofdame, van den adjudant kapitein Sickinghe en den 1e-luitenant-ordonnance-officier jhr. Quarles van Ufford, naar Amsterdam gegaan voor een bezichtiging van verdedigingswerken in de Amsterdamsche stelling.

Het Koninklijk salonrijtuig was in den gewonen trein van 8 u. 12 ingehaakt. Aan het Centraalstation te Amsterdam is H.M. ontvangen door den commandant der stelling, generaal-majoor A.R. Ophorst, en den kapitein van den generalen staf Vogel, die de noodige inlichten op den tocht door Noord-Holland zouden verstrekken.

Onmiddellijk na aankomst werd in den gereedstaande automobielen plaats genomen en de toch aanvaard. H.M. de Koningin is uit Amsterdam per auto naar Muiden gereden, van hier naar Muiderberg. Later kwam H.M. terug en reed in de richting Weesp. Omstreeks halftwaalf reden de Koninklijke auto’s in de richting van Amsterdam terug.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 19 januari 1914

Het tweede deel van het bezoek vond plaats in de omgeving van Beverwijk.

Van het fort Uithoorn werd naar Haarlem gereden, waar de half verbrande infanteriekazerne werd gepasseerd. Dan ging het naar het Westfront van de Stelling, om ten slotte het fort Velsen te bereiken. Hier was aanwezig de kapitein jhr. Witsen Elias, die verschillende inlichten gaf, terwijl de koepel en kazemat bezichtigd werden.

(…)

Zoodra de Koningin op het fort te Velsen was, werd de koninklijke standaard geheschen. Een bezoek aan het fort St. Aagtendijk, waar majoor Wafelbakker aanwezig was, bleef achterwege. Beide forten zijn, zooals men weet, eerst sedert Juni van soldaten van de vesting-artillerie voorzien.
Onderweg werd de Vorstin slechts weinige keeren opgemerkt. Eenmaal sprong een band van de auto, wat ongeveer een kwartier vertraging veroozaakte. Ook verloor een der auto’s een lantaarn. Zoo goed en zoo kwaad als het ging werd in de auto’s de lunch gebruikt. Ondanks den guren N.O.-wind en de stof werd voortdurend open gereden.

(…)

Met een extra-trein die geleid werd door den inspecteur jhr. Röell, verliet H.M. te 3 u. 50 Beverwijk, na van generaal Ophorst afscheid genomen te hebben. In veertien jaar was de Koningin niet in Beverwijk geweest. Het laatste bezoek had plaats gedurende de vestingmanoeuvres.

Bron: Algemeen Handelsblad, 20 januari 1914

Bekijk de volledige kranten op www.delpher.nl.

overzicht: