1914, Week 27 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Moord op Franz Ferdinand: reacties vanuit Europa

De impact van de moordaanslag op Franz Ferdinand op 28 juni 1914 was in de Nederlandse pers direct duidelijk, al werd over een eventuele oorlog nog niet gesproken. Het Algemeen Handelsblad gaf op 29 juni 1914 een overzicht van de eerste reacties op de moord vanuit de verschillende Europese grootmachten.

“Hoe keizer Wilhelm het bericht ontving.
KIEL, 28 Juni (Reuter). Toen hier het bericht van den aanslag ontvangen werd, ging de chef van het marinekabinet, admiraal von Muller, dadelijk met het jacht Hulda op zee, en riep het bericht den keizer toe, die op de Meteor was. Hoewel dit jacht een voorsprong van 15 minuten had, liet de keizer de wedstrijden onmiddellijk eindigen. De andere jachten volgden het keizerlijk sein op. De keizer liet dadelijk Franz Josef telegrafisch zijn deelneming betuigen.

 

PARIJS, 28 Juni. (Reuter.) President Poincaré zond onmiddellijk een telegram van deelneming aan den keizer van Oostenrijk.

 

ROME, 28 Juni. (Reuter). De koning van Italië betuigde telegrafisch den keizer van Oostenrijk deelneming. Alle autoriteiten brachten de betuigingen van hun deelneming aan de Oostenrijksche legaties, bij Quirinaal en Vaticaan over. De Paus heeft de receptie, die morgen ter gelegenheid van het feest van den Heiligen Petras zou worden gehouden en waarvoor 10000 uitnoodigingen waren rondgezonden,afgezegd. De moord op denaartshertog-troonopvolger wekte overal beweging, echter worden de gevoelens wel eenigszins beïnvloed door de vrij algemeene opvatting dat de aartshertog nooit eenige sympathie heeft getoond jegens de Italiaansche elementen in de Monarchie. De Paus zond aan den Keizer telegrafisch een bewijs van deelneming. Kardinaal Merry de Val zond telegrammen aan keizer FranzJosef en aan minister Graaf Berchtold.

 

LONDEN, 28 Juni. (Reuter.) De koning van Engeland gelastte, wegens den dood van den aartshertog, dat gedurende een week het hof den rouw zal aannemen. Het hofbal, dat morgen zou plaats hebben, is eveneens uitgesteld.

 

DURAZZO, 29 Juni. (Reuter.) Het bericht van den moord op aartshertog Franz Ferdinand heeft hier groote ontsteltenis verwekt.

 

BELGRADO, 29 Juni. (Reuter.) Het bericht van den aanslag deed hier groote ontroering ontstaan. De feestelijke stemming bij het publiek, dat den gedenkdag van den slag op het Amselveld vierde, maakte plaats voor ontzetting en algemeen toont men de grootste deelneming.”

Bron: Algemeen Handelsblad, 29 juni 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: