1914, Week 27 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Engelse officieren bij Duitse zeilwedstrijden

Op 28 juni, de dag waarop Gavrilo Princip in Sarajevo de moord op Frans Ferdinand zou plegen, berichtte de ochtendkrant over de Duitse zeilwedstrijden in Kiel en Kroonstad, waarbij Engelse officieren waren uitgenodigd. De wederzijdse geuite vriendschappelijkheden zouden een ruime maand later weinig meer waard blijken…

Kiel, 27 juni. De stad heeft heden den Engelschen admiraal en een aantal hoofdofficieren van beide vloten een noenmaal aangboden, waaraan de opperburgemeester den gasten welkom heeft geheeten en de hoop uitgesproken dat het ‘t Duitsche en ‘t Engelsche volk vergund moge blijven, zich uitsluitend in vreedzamen wedstrijd met elkaar te meten.
Admiraal Warrender sprak een woord van dank voor de hartelijke en gastvrije ontvangst der Engelsche vloot en zeide verder: Er zijn menschen die meenen dat Duitschland en Engeland hand in hand moeten gaan, en anderen dat beide rijken in vijandschap tegenover elkander moeten staan. Met den opperburgemeester ben ik echter van oordeel dat de vreedzame wedstrijd tusschen beide volken moet voortduren.

 

Kroonstad, 27 juni. De keizerlijke familie heeft vandaag aan boord van het jacht Alexandra op de reede van Kroonstad het Engelsche smaldeel bezichtigd en daarna op het admiraalschip aan een noenmaal aangezeten. De Engelsche gezant was ook tegenwoordig.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 juni 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: