1914, Week 26 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Kleeding bij overgang naar de landweer

De Nieuwe Rotterdamsche Courant berichtte op 25 juni 1914 over de nieuwe kleding voor de miliciens bij overgang naar de landweer.

„De minister van oorlog heeft bepaald, dat in de kleeding van miliciens, met uitzondering van de milicien-wielrijders, die in de blauwe (c.q. groene) uniform gekleed zijn en wier bovenkleeding afwijkt van die van de landweer, bij overgang geen wijziging zal worden gebracht.


De miliciens, afkomstig van de grenadiers en van de jagers, ontvangen de voor hen op de kleedingkamer opgelegde tunie, overjas en kepi, welke door den betrokken compagniekommandant ter uitreiking worden toegezonden aan den commandant van het bataljon landweer, waarbij de bedoelde militieplichtigen overgaan.


Aanbrengen (wijzigen) van uniformkragen of letters en nummers op de kragen (schouderbedekkingen) heeft niet plaats.
Militieplichtigen, die naar de landweer overgaan in de grijze uniform, ontvangen op de shako’s (schouderbedekkingen) de benoodigde indeelingsdistinctieven.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 juni 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: