1914, Week 24 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Bezoek van Berlijnse handelslieden en industriëlen aan ons land

In de krant van 9 juni 1914 wordt een bezoek aangekondigd van handelslieden en industriëlen uit Duitsland om de vriendschappelijke- en handelsbetrekkingen met Nederland te bevorderen.<--break->

„Op hun terugreis van Londen, dat van 17 tot 24 Juni bezocht wordt, zullen 140 leden, vergezeld van een 50-tal dames, van de groote Vereeniging van Berlijnsche Kooplieiden en Industrieelen Donderdag 25 en Vrijdag 26 dezer ’s-Gravenhage en Amsterdam bezoeken. Zij zullen des Donderdags te Hoek van Holland aankomen en met een extra trein naar ’s-Gravenhage vertrekken, waar de merkwaardigheden der stad en het Vredespaleis zullen bezichtigd worden. Daarna heeft te 1 uur een gemeenschappelijk noenmaal plaats, na afloop waarvan het gezelschap naar Scheveningen gaat.

 

Ter bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Nederland en Duitschland, richt de Berlijnsche vereeniging des avonds te 7 uur een groot feestmaal aan in het Kurhaus te Scheveningen, waartoe uitnoodigingen (een 70-tal) zijn gericht tot personen uit de voornaamste handels- en nijverheidskringen en tot de autoriteiten van ’s-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam; de voorzitters en onder-voorzitters der Kamers van Koophandel en Fabrieken in die steden; hooggeplaatste ambtenaren, enz.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 juni 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: