1914, Week 18 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Frans militair vliegtuig landt per ongeluk in Duitsland

Dat de landsgrenzen vanuit de lucht niet altijd duidelijk zijn, blijkt uit een krantenbericht van 5 mei 1914. Een Frans militair vliegtuig is aan de verkeerde kant van de grens - op Duits grondgebied - geland.

„Vanochtend om elf uur is een Fransch vliegtuig bij het dorp Sainte Marie aux Chênes op Duitsch grondgebied geland. Na korten tijd is het weer opgestegen en naar Frankrijk teruggekeerd.

 

Volgens een telegram uit Metz aan de Temps is het vliegtuig 150 meter van de grens op Duitsch gebied geland. De inzittenden, een officier en een sapeur van de genie, waren den weg kwijt geraakt. Duitsche douanebeambten en gendarmen schoten toe, maar voor zij het vliegtuig bereikt hadden, zette de bestuurder den motor aan en vloog naar Frankrijk terug.

 

Naar luid van een andere lezing, hebben de vliegers wel twintig minuten op Duitsch gebied vertoefd. Toen kwamen landbouwers uit de naburige velden toeloopen en hielpen de vliegers bij ‘t weder opstijgen. De Duitsche autoriteiten verwittigden dadelijk den gouverneur van Lotharingen, maar het was reeds te laat om maatregelen te nemen.

 

Volgens een telegram uit Briey hebben de vliegers tevergeefs gewacht op de komst van Duitsche autoriteiten. Toen die niet kwamen, zijn zij teruggevlogen. De officier heeft den minister van oorlog van ‘t gebeurde kennis gegeven.”

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 mei 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: