1914, Week 17 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Tien Belgische kanonnen zoek

Een opmerkelijk artikel uit de krant van 28 april 1914. Er is in België militair materieel kwijt geraakt; iets wat kennelijker vaker voorgekomen was. De kwestie zorgde in ‘De Nieuwe Gazet’ voor de nodige kritiek en cynisme richting de Belgische spoorwegen en het Ministerie van Oorlog.

„De Nieuwe Gazet deelt een nieuwe ‘kanonnenhistorie’ mede – de oude betreft de bekende zware stukken vestinggeschut, welke indertijd door het legerbestuur bij Krupp besteld zijn, vervolgens betaald en toen in bewaring zijn gelaten, tot tijd en wijle men zou weten waar ze te plaatsen.

Maar nu gaat het om tien kanonnen voor de stelling van Antwerpen, welke daarheen zijn gezonden, maar nimmer op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Ze schijnen spoorloos verdwenen te zijn – en een stuk geschut steekt men toch maar niet zoo in zijn vestzak. De zaak is waarschijnlijk deze, dat ze bij het vervoer op eenig dood spoor zijn gereden en daar vergeten zijn, zoodat ditmaal de spoorwegmaatschappij wellicht meer schuld betreft dan het legerbestuur. De minister van oorlog heeft intusschen een onderzoek gelast.

 

De Gazet, die geweldig tegen het legerbestuur te keer gaat en o.a. in het gebeurde een nieuw bewijs ziet ‘hoe schandelijk door het legerbestuur geknoeid wordt,’ besluit met de volgende lieflijke opmerking aan het adres van den heer de Broqueville:

Men zal zien, dat, als de minister van oorlog een dezer dagen door een liberaal afgevaardigde over deze quaestie wordt geïnterpelleerd, hij weer met het vriendelijkste gezicht van de wereld zal antwoorden, dat alles bij het legerbestuur met de grootste regelmatigheid geschiedt.”

 

Bron: Algemeen Handelsblad, 28 april 1914

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: