1914, Week 15 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Een Duitsch-Russisch grensincident

Berlijn, 15 april. De National Zeitung verneemt uit Koningsbergen: Eenige dagen voor Paschen zijn verscheidene Duitsche visschers bij de grensplaats Lasdehnen op de grensrivier Szeszupa door den stroom naar den Russischen oever gedreven en daar door soldaten van de Russische grenswacht beschoten.
Een visscher is zwaar gewond.
Een Russisch officier schoot toe en ontwapende de vurende soldaten. Daardoor zal het voorval vermoedelijk geen verdere gevolgen hebben, afgezien van mogelijke eischen tot schadevergoeding.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 april 1914 (ochtend editie)

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: