1914, Week 12 "Deze Week In de Grote Oorlog"

De Duitsche keizer te Weenen

Op 23 maart 1914 bracht de Duitse keizer een bezoek aan Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dit bezoek werd gezien als een gelegenheid om de (politieke) banden tussen beide mogendheden verder te versterken. Ongetwijfeld zal in de vertrouwelijke gesprekken tussen beide keizers ook over militaire aangelegenheden zijn gesproken.

Weenen, 23 maart. Keizer Wilhelm is vanochtend aangekomen; aan het station is hij hartelijk begroet door keizer Frans Jozef. De keizer heeft later den hertog van Cumberland en graaf Berchtold, den minister van buitenlandsche zaken, in gehoor ontvangen. Vanmiddag te 5 uur 40 is de Keizer naar Venetië vertrokken. Keizer Frans Jozef heeft hem uitgeleide gedaan.


De Weensche bladen heeten met de gewone uitingen van sympathie keizer Wilhelm te Weenen welkom. Zij zien in het bezoek een nieuw bewijs voor de persoonlijke innige vriendschap tusschen beide vorsten, en voor den vasten en onveranderlijken wensch, het bondgenootschap te handhaven. De Morgenzeitung zegt, dan het bezoek niet alleen een daad van hoffelijkheid, maar een hoogst belangrijke politieke gebeurtenis is.

 

De Politische Correspondenz schrijft in een officieus artikel, dat het bezoek van keizer Wilhelm beiden monarchen de gelegenheid biedt tot een vertrouwelijk onderhoud, hetgeen na de gebeurtenissen van den laatsten tijd, die diepe sporen in de internationale politiek hebben nagelaten, van groote beteekenis moet worden geacht, temeer nu de Keizer ook koning Victor Emanuel te Venetië bezoekt. Deze ontmoetingen bekrachtigen zoowel het Drievoudig Verbond als de persoonlijke en politieke eensgezindheid van de drie souvereinen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 maart 1914 (ochtendblad)

Bekijk de volledige editie van deze krant op www.delpher.nl

overzicht: