1914, Week 10 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Legeruitbreidingen in Rusland

Verschillende kranten berichtten op 9 en 10 maart 1914 dat de effectieve vredessterkte van het Russische leger werd opgevoerd. Dit zorgde uiteraard tot ongerustheid, met name in Duitsland.

Parijs, 8 maart. De Temps verneemt uit beslist vertrouwbare bron uit Petersburg, dat de keizer den wensch had uitgesproken, het leger nogmaals uit te breiden. De aan Delcassé toegezegde legeruitbreiding van 90.000 man zou op verzoek van den keizer worden verhoogd tot 111.000 man per jaar, wat na drie jaren, met de vermeerdering met 25.000 verleden jaar door de Doema toegestaan, een legeruitbreiding met 408.000 man bedraagt.

Bron: Algemeen Handelsblad, 9 maart 1914

Berlijn, 9 maart. De ongerustheid over de houding van Rusland, wordt nu reeds gevolgd door geruchten over nieuwe militaire maatregelen van Duitschland. Volgens de National Zeitung meent men in parlementaire kringen te München, dat de militaire overheid een half milliard zal aanvragen tot verbetering van de Duitsche artillerie en misschien ook tot verbetering van de cavalerie.
Dergelijke geruchten kunnen onder de tegenwoordige omstandigheden gemakkelijk ontstaan, zonder dat zij daarom juist behoeven te zijn. De houding der officieuse pers doet echter ook vermoeden, dat er stemming gemaakt wordt voor nieuwe militaire maatregelen. Het geld daarvoor zal er ten deele wel zijn, daar de opbrengst van de heffing op het vermogen aanzienlijk meer zal bedragen dan de raming.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 maart 1914

Bekijk de volledige edities van deze kranten op www.delpher.nl

overzicht: