Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1917, week 50 Vuile taal

Anno 2017 zijn de #MeToo-discussies in volle gang, maar wederom is er niks nieuws onder de zon. Precies honderd jaar geleden plaatste Het Volk een bericht, overgenomen uit het matrozenblad Het Anker. Hierin werden met name gemobiliseerde soldaten verzocht zich netter te gedragen tegen vrouwen en meisjes en geen ‘vuile taal’ meer bezigen. De verveling tijdens de mobilisatie werd gezien als één van de oorzaken van hun ‘onzedelijke’ gedrag.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Generaal Edmund Allenby neemt op 11 december 1917 Jeruzalem in

Op 11 december 1917 marcheerde de Britse generaal Edmund Allenby met zijn gevolg de heilige stad Jeruzalem binnen. De Turken hadden besloten de stad niet te verdedigen en zich te hergroeperen in een verdedigingslinie ten noorden van Jeruzalem. Na eeuwen onder Turks bewind kwam Jeruzalem in de Britse invloedsfeer die zou duren tot 1948. Allenby was in de zomer van 1917 overgekomen van het Westelijk Front uit Frankrijk om het bevel op te nemen van de Britse troepen in het Midden-Oosten. Begin november 1917 werd een doorbraak bereikt tijdens de Derde Slag om Gaza, gevolgd door een Turkse terugtocht. Allenby kwam te voet Jeruzalem binnen door de Jaffapoort in een geregistreerd schouwspel. De Britten konden in het oorlogsjaar 1917 wel wat goed nieuws gebruiken. De Israëlische Post gaf dit jaar een postzegel uit ter herdenking van de gebeurtenis.

overzicht: 

Verdrag van Brest-Litovsk

Begin december 1917 begonnen in de stad Brest-Litovsk de onderhandelingen over een verdrag tussen de Russen en de Centrale Mogendheden onder leiding van Duitsland. Duitse troepen waren ver opgerukt in het oosten en er bestond feitelijk geen Russisch leger meer om hen tegen te houden. Het Rusland van de tsaar was vervangen door de bolsjewieken onder leiding van Lenin en Trotski. De onderhandelingen verliepen moeizaam, werden door de Russen zoveel mogelijk gerekt maar mondden uiteindelijk uit in het Vredesverdrag van Brest-Litovsk van maart 1918. Daarbij konden de Russen niet anders doen dan de strenge Duitse eisen aanvaarden.

overzicht: 

Online encyclopedie 1914-1918

In 2012 is een internationaal project gestart om een online encyclopedie te maken met een overzicht van de gebeurtenissen en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Waarbij niet alleen op het slagveld Europa, maar ook op andere delen van de wereld wordt ingezoomd. De teksten zijn in het Engels en geschreven door internationale historici uit meer dan 50 landen. Onder hen ook Nederlandse auteurs. Bijdragen worden pas geaccepteerd na een peer review. Het project wordt gecoördineerd door de geschiedenisfaculteit van de Freie Universität uit Berlijn. Andere partners zijn onder andere de Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) en de Bayerischen Staatsbibliotheek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de introductiepagina van de website ‘1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Introduction’.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon