Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 18 mei 18 mei 2018

Krantenberichten 1914-1918

1918, week 11 Vrouwendemonstratie in Maastricht

Een bericht, dat niet direct raakte aan het oorlogsgeweld, maar dat wel degelijk tekenend was voor de situatie in maart 1918. Er was een groot gebrek aan zeep in ons land, waar, als gevolg van de Spaanse griep, de medische toestand toch al zorgelijk was. Dit had uiteraard grote gevolgen voor de hygiëne van de mensen. Een groep vrouwen in Maastricht kwam in opstand.

(Van onzen correspondent)

Maastricht, 6 Maart.

overzicht: 

Nieuwste berichten

De noodzaak van mobiele zware artillerie in het Nederlandse leger anno 1918

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de inzet van de zware artillerie aan de verschillende oorlogsfronten. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein van de artillerie K.E. Oudendijk, tevens lid van de Commissie van Proefneming. Het artikel getiteld ‘Bespannen zware artillerie’ werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 zware artillerie

overzicht: 

Spaanse Griep

Honderd jaar geleden werden in maart 1918 de eerste gevallen gerapporteerd van een griep die leidde tot een pandemie met tientallen miljoenen dodelijke slachtoffers. Die getallen variëren naar gelang de bron maar de algemene tendens is toch dat er door het griepvirus meer mensen zijn gestorven dan er soldaten sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. De niet gecensureerde Spaanse pers besteedde er redelijk veel aandacht aan en het virus werd dan ook de Spaanse griep genoemd en die naam is gebleven. Waar het griepvirus echter voor het eerst de kop opstak, blijft bron van speculatie. In de Verenigde Staten werden echter de eerste griepverschijnselen op 4 maart 1918 geconstateerd in een Amerikaans legerkamp. De griepaanval kende twee golven in 1918 waarvan de tweede golf in het najaar de meeste slachtoffers kostte. Ook Nederland bleef niet gespaard. In 1919 volgde nog een zwakkere derde golf. De structuur van het griepvirus werd pas in deze eeuw opgehelderd.

overzicht: 

Studiedag SSEW 18 mei

Datum: 

vrijdag, 18 mei, 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 zal de SSEW in nauwe samenwerking met de Erasmus School of History, Culture & Communication (Erasmus Universiteit) haar Voorjaarsstudiedag organiseren. Zoals gebruikelijk in de Voorjaarsbijeenkomst is het weer een mix van interessante bijdragen.

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon