Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 18 mei 18 mei 2018

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Max Liebermann en de tekeningen voor Kriegszeit

Tekening van Liebermann op de voorkant van KriegszeitIn het Haags Gemeentemuseum wordt vanaf 24 maart tot 24 juni 2018 een tentoonstelling gehouden over de Duitse schilder Max Liebermann (1847-1935) met als titel ‘Een zomers impressionist’. Na de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 ging Liebermann op jonge leeftijd naar Frankrijk om daar de Franse schilderkunst te ontdekken en ontwikkelde zich van realist tot impressionist. Zijn schilderkunst werd gewaardeerd en in 1889 werd hij zelfs genomineerd voor het Legion d’honneur, maar onder druk van de Duitse keizer Wilhelm II zag hij af van de onderscheiding. Liebermann raakte bevriend met de Nederlandse schilder Jozef Israëls en diens zoon Isaac Israëls en bezocht in de zomer graag Scheveningen. Op de tentoonstelling hangen dan ook kleurrijke strandtaferelen van hem. Maar dat vrolijke zomerse beeld verandert plotsklaps in een van de kabinetten gelegen langs de museumzalen. Daar hangen namelijk vijf zwart-wit tekeningen die Liebermann maakte voor het blad Kriegszeit.

overzicht: 

Raad van advies vernieuwd

De activiteiten van de SSEW worden sinds de oprichting in 2001 ondersteund door een raad van advies. De huidige leden van de raad, Brigadegeneraal b.d. Prof. Em. J.M.J. Bosch van de Nederlandse Defensie Academie en dhr. J.H.J. Andriessen hebben besloten hun lidmaatschap te beëindigen om plaats te maken voor ´jong bloed´. Vooral voor Hans Andriessen was dit een hele stap. Hij was na de overdracht van het SSEW-voorzitterschap in 2011 als lid van de raad blijvend actief betrokken bij de SSEW. Het SSEW-bestuur dankt beiden voor hun inbreng en gegeven adviezen. Tijdens de komende studiedag op 18 mei 2018 zal op passende wijze van beiden afscheid worden genomen. Het SSEW-bestuur tracht nadrukkelijk de band met de geschiedenisfaculteiten van de Nederlandse universiteiten aan te halen en te versterken. Het bestuur is dan ook zeer vereerd dat de volgende drie nieuwe leden tot de raad van advies bereid zijn toe te treden:

Dr. Marjet Brolsma, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Jacco Pekelder, Universiteit van Utrecht

Prof. dr. Ben Schoenmaker, Universiteit van Leiden

Deze drie nieuwe leden van de raad zijn, allen vanuit hun eigen invalshoek, nauw betrokken bij onderzoek naar en onderwijs over de Eerste Wereldoorlog. Het bestuur hoopt dat met deze versterking van de raad van advies er een levendige uitwisseling tot stand zal gaan komen tussen de respectievelijke (studenten van de) faculteiten en de SSEW.

overzicht: 

De tweede Duitse aanval in 1918: Operatie Georgette

Kaart van omgeving Schlacht ArmentieresHet eerste Duitse voorjaarsoffensief met als codenaam Operatie Michael dat op 21 maart 1918 was begonnen, werd op 4 april door de kwartiermeester-generaal Erich Ludendorff stopgezet. Maar Ludendorff probeerde nogmaals de geallieerden een harde klap toe te dienen. Toen eind maart al duidelijk werd dat het Michael-offensief niet het gewenste resultaat ging opleveren, werd begonnen met de planning van een tweede offensief onder de codenaam Georgette. Ludendorff sprak in zijn Kriegserinnerungen (p. 486) over ‘Die Schlacht bei Armentières und um den Kemmel’ (zie kaart). In de Britse literatuur wordt er naar verwezen als ‘The Battle of the Lys’, de Slag aan de Leie.

Die tweede acte in de slag om Frankrijk van 1918 begon op 9 april. Het strijdtoneel werd weer door de Duitsers uitgekozen en wel het noorden van Frankrijk bij de Belgische grens. Het Britse achterland was daar klein en wanneer de Britten weer, zoals in maart 1918 ver teruggeslagen werden, stond het Duitse leger aan de Kanaalkust en konden de belangrijke Britse aanvoerhavens worden bedreigd. De Britten waren zich daarvan bewust en verwachtten een Duitse aanval in het noorden van Frankrijk. Maar waar die precies ging plaatsvinden bleef onbekend.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon