Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 18 mei 18 mei 2018

Krantenberichten 1914-1918

1918, week 11 Vrouwendemonstratie in Maastricht

Een bericht, dat niet direct raakte aan het oorlogsgeweld, maar dat wel degelijk tekenend was voor de situatie in maart 1918. Er was een groot gebrek aan zeep in ons land, waar, als gevolg van de Spaanse griep, de medische toestand toch al zorgelijk was. Dit had uiteraard grote gevolgen voor de hygiëne van de mensen. Een groep vrouwen in Maastricht kwam in opstand.

(Van onzen correspondent)

Maastricht, 6 Maart.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Operatie Michael: Het Duitse voorjaarsoffensief van maart 1918

Kaart Die grosse Schlacht 1918Auteur: Eric R.J. Wils

In de vroege ochtend van 21 maart 1918 begon het grote Duitse offensief tegen de Britse stellingen in het Sommegebied. Het was het begin van de titanenstrijd in 1918 aan het westelijk front die tot 11 november ging duren. De Britse en Franse troepen verwachtten wel een offensief maar konden niet uitmaken waar de Duitsers precies gingen aanvallen. De Duitse keuze was wel overwogen en gericht tegen een zwak bezet Brits frontgedeelte dat grensde aan de Franse linies. Drie Duitse legers met meer dan 60 divisies en zo’n 750.000 man trokken ten aanval over een 65 km lang front met als centrum Saint-Quentin richting Péronne en Amiens. Daarbij ondersteund door een omvangrijke artillerie van 4.500 lichte en 2.500 zware kanonnen en 2.600 vliegtuigen.

Onder de naam Kaiserschlacht werd het de grootste veldslag tot dan toe in de militaire geschiedenis en één waarbij al de offensieven van 1916 en 1917 in het niet vielen. Het strategische doel van de aanval was het splijten van de samenhang tussen de Britse en Franse legers. De Britten moesten vervolgens worden vastgepind op de Kanaalkust, waarna met de Fransen diende te worden afgerekend. En dit alles voordat het Amerikaanse leger daadwerkelijk aan geallieerde zijde ging meestrijden. Na de overwinning op Rusland was Duitsland verlost van de tweefrontenoorlog en had voor het eerst in het westen een overwicht aan troepen.

overzicht: 

Psychologie van de soldaat in het gevecht

In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Officieren van de verschillende eenheden geven daarin de stand van zaken van hun krijgsmachtonderdeel weer. Allerlei aspecten komen daarbij aan de orde, van de wapenontwikkeling tot de geestelijke verzorging van de soldaat. Eén bijdrage is niet geschreven door een Nederlander, maar door een in Nederland verblijvende Fransman. Tweede luitenant Gustave Cohen schreef op basis van zijn eigen ervaringen een artikel over de psychologie van de soldaat in het gevecht. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 Gustave Cohen

overzicht: 

De noodzaak van mobiele zware artillerie in het Nederlandse leger anno 1918

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de inzet van de zware artillerie aan de verschillende oorlogsfronten. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein van de artillerie K.E. Oudendijk, tevens lid van de Commissie van Proefneming. Het artikel getiteld ‘Bespannen zware artillerie’ werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 zware artillerie

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon