Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1918, week 18 Levensmiddelen voor krijgsgevangenen in het buitenland

Terwijl in Nederland grote schaarste aan levensmiddelen heerste, ontstond onrust over „de vele honderdduizenden kilo’s” voedsel die vanuit ons land naar de krijgsgevangenen in Engeland en Duitsland zouden gaan. De Telegraaf deed er alles aan om deze geruchten te weerleggen en gaf aan dat het slechts om kleine hoeveelheden ging.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Aanbieding Kroniek 36 aan Belgische ambassadeur

Uitreiking kroniek 36 aan Belgische ambassadeurEen vast onderdeel van een SSEW-studiedag is de aanbieding door de voorzitter van de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog. Het SSEW-bestuur was verheugd en vereerd dat de ambassadeur van België in Nederland, de heer Chris Hoornaert, de Kroniek nr. 36 in ontvangst wilde nemen. Hij is sinds maart 2014 ambassadeur in Nederland en zal dit jaar op een andere post worden benoemd. Zijn periode in Nederland viel dus samen met de 100-jarige herdenking van de Grote Oorlog. SSEW-voorzitter Eugène Rosier heette hem met enkele woorden welkom en refereerde aan de ramp die het neutrale België in augustus 1914 was overkomen en waaraan het eveneens neutrale Nederland was ontkomen.

In zijn hoedanigheid van ambassadeur was de heer Hoornaert in 2016 aanwezig bij een herdenking bij het Belgenmonument te Amersfoort, dat in de Eerste Wereldoorlog werd gebouwd als hulde voor de Nederlandse gastvrijheid geboden aan de Belgische vluchtelingen en geïnterneerde militairen. Een monument dat illustreert dat de Belgische en Nederlandse vriendschap niet altijd even vanzelfsprekend is, omdat het pas in 1938 officieel werd onthuld vanwege de verslechterde verhoudingen na 1918. Ambassadeur Hoornaert vond het verder treffend dat er in Nederland toch belangstelling bestaat voor deze donkere periode in de Belgische geschiedenis. Een verhaal van waanzin maar ook een verhaal waaruit mensen lessen hebben geleerd.

overzicht: 

Wielrennen en de Grote Oorlog

Voorkant van boek Koersen in de Groote Oorlog van Patrick CornillieGezien de Vlaamse passie voor het wielrennen kon het feitelijk niet uitblijven in het tijdsbestek van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het Centrum Ronde van Vlaanderen, gesitueerd tegenover de Sint Walburgakerk in het centrum van Oudenaarde, organiseert van 4 mei 2018 tot 12 mei 2019 de tentoonstelling ‘Koersen in de Groote Oorlog’. Volgens de aankondiging op de website worden onder meer verhalen verteld over soldaten op de fiets, gesneuvelde Tourwinnaars en koersen in krijgsgevangenenkampen. Over François Faber, de eerste buitenlandse Tourwinnaar en anoniem gestorven in de loopgraven. Over Ottavio Bottecchia, metselaar die een campionissimo werd en in mysterieuze omstandigheden overleden. Over Henry George, Olympisch kampioen en tijdens de oorlog met een Belgische pantsereenheid de wereld rondtrekkend. Maar ook over Hélène Dutrieu, stuntvrouw, rallyrijder, piloot en topwielrenner. Bij de tentoonstelling verscheen het gelijknamige boek geschreven door Patrick Cornillie.

overzicht: 

Huis van de Europese Geschiedenis

Vitrine waarin een beeld van een Franse soldaat staat voor een begraafplaats met eindeloze rijen grafkruisenIn mei 2017 werd in Brussel het Huis van de Europese Geschiedenis geopend. Het gebouw is gelegen in het Leopoldpark in de Europese wijk, niet ver van het Europese Parlement. Het is gratis te bezoeken en toont de Europese geschiedenis met het accent op de 20ste eeuw. Op de derde verdieping is het onderdeel ‘Europa in puin’ over de periode 1914-1945 ingericht. Terugkijkend vanuit de 21ste eeuw kunnen de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden samengevoegd tot een tijdsperiode waarin Europa zichzelf van een mondiale grootmacht ten gronde richtte. De Koude Oorlog van 1949 tot de val van de Berlijnse muur in 1989 duurde zelfs langer. Het had in het interbellum natuurlijk ook anders kunnen lopen. De beroemde litho ‘Nie wieder Krieg’ uit 1924 van Käthe Kollwitz heeft ook een plaats in de tentoonstelling maar Europa bleef het oorlogspad volgen. Toch laat een dergelijke chronologische lijn wel goed zien dat de ellende in Europa in 1914 is begonnen en in 1918 niet is opgehouden. Zoals de opkomst van het communisme en het nazisme. Vrijwel geheel Midden- en Oost-Europa ging vanaf Versailles 1919 op de schop en de vraag is of de huidige grenzen 100 jaar later nu wel definitief zijn nadat praktisch alle Midden- en Oost-Europese landen onder de Europese paraplu zijn gekomen. Samen blijven, dat is duidelijk de boodschap van de tentoonstelling.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon