Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 10 november 10 nov 2017

Krantenberichten 1914-1918

1917, week 41 Ontsnapping van Duitse U-Boot en schending van de neutraliteit

Een Duitse U-boot, die in het Spaanse Cadix (Cadiz) met schade was binnengelopen, werd geïnterneerd door het neutrale Spanje. Niettemin wist de onderzeeër te ontsnappen. Dit werd gezien als een schending van de neutraliteit (en een belediging aan de neutrale landen) door de Duitsers. De Telegraaf verwijst naar „de bladen”, die beweerden dat een dergelijke ontsnapping alleen mogelijk was met hulp van de Spaanse authoriteiten.

De Duitsche Duikboot ontsnapt

overzicht: 

Nieuwste berichten

Boekenbeurs

Voor donateurs die in het bezit zijn van boeken over de Eerste Wereldoorlog en die wellicht willen ruilen of voor een schappelijke prijs willen verkopen, biedt de SSEW-website een platform onder de volgende volwaarden:

overzicht: 

Indexering SSEW-publicaties over Nederland en WO I

Op de SSEW-website wordt een index bijgehouden van de inhoud van de Kronieken – De Grote Oorlog en van twee later verschenen series: Dramatische jaren en Provincie- en stadsbundels. Onder het menu ‘Publicaties’ (blauwe balk) wordt in het submenu verwezen naar ‘Index alle SSEW-series’. Door dit aan te klikken krijgt men de keuze welke serie: Kroniek, Dramatische jaren of Provincie- en stadsbundels. Recent zijn de indexen van 111 artikelen uit de vijf tot oktober 2017 verschenen boeken over Nederlandse steden of provincies in de Eerste Wereldoorlog op de website geplaatst: Amsterdam, Zeeland, Brabant, Gelderland en Rotterdam. De index zal worden uitgebreid met het binnenkort te verschijnen zesde deel over Utrecht en de Eerste Wereldoorlog.

Bij een zoekactie naar een auteur of onderwerp worden alle SSEW-series doorzocht en het resultaat weergegeven in volgorde van de datum van uitgifte.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon