Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1918, week 5 Levensmiddelenbons voor militairen met verlof

Eind januari 1918 werden nieuwe voorschriften uitgevaardigd voor de hoeveelheid levensmiddelen die gemobiliseerde soldaten tijdens hun verlof kregen. Deze hoeveelheid was onder meer afhankelijk van het aantal verlofdagen. Om te begrijpen hoeveel een soldaat nou precies kreeg tijdens zijn verlof, was toch wel een aardige rekensom nodig, getuige de onderstaande tekst.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Draadloze telegrafie in het Nederlandse leger in de Eerste Wereldoorlog

In het Nederlandse leger werden de technische ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein der genie A.W. De Blauw met als titel ‘De draadlooze telegrafie in den modernen oorlog’. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden. Kapitein De Blauw geeft daarin een goed overzicht van de stand van zaken van de communicatie op het slagveld anno 1918: Weermacht 1914-1918 telegrafie

overzicht: 

Nederlandse kijk op de aanleg van loopgraven

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de loopgravenoorlog aan het westelijk front. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein van de genie P.W. Scharroo over ‘Moderne terreinversterkingen’. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 loopgraven.

overzicht: 

Tentoonstelling Roemenië in de Grote Oorlog

Van 17 februari tot en eind april 2018 vindt in het tentoonstellingspaviljoen van Museum Huis Doorn de tentoonstelling Roemenië in de Grote Oorlog plaats. Een groot deel van de herdenking in de jaren 2014 – 2018 concentreert zich op de gebeurtenissen aan het westelijk front. De tentoonstelling over Roemenië maakt duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog ook in Oost-Europa vele brandhaarden heeft veroorzaakt. De geschiedenis van Roemenië in de Eerste Wereldoorlog is bijzonder interessant omdat het land zich aanvankelijk – net als Nederland – neutraal verklaart maar uiteindelijk toch partij kiest.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon