Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 12 mei 12 mei 2017

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Artikelen in "Militärgeschichte"

Het jaar 2016 van het Duitse militaire tijdschrift Militärgeschichte - Zeitschrift für historische Bildung is online beschikbaar gekomen. De vier tijdschriften zijn als pdf-bestand te downloaden. De volgende artikelen hebben de Eerste Wereldoorlog als onderwerp en schenken in twee gevallen – Japan en Noordoost Afrika - aandacht aan de oorlog buiten Europa:

overzicht: 

Het Nivelle-offensief van april 1917 aan de Chemin des Dames

Op 16 april 1917 opende het Franse leger een grootscheepse aanval op de Duitse stellingen bij de Chemin des Dames gelegen op een heuvelrug tussen de steden Soissons en Reims. De nieuwe Franse opperbevelhebber Robert Nivelle meende de formule te hebben om de Duitse verdediging te doorbreken. Na enkele dagen strijd bleek die formule, gebaseerd op een massale inzet van artillerie, toch niet te werken. De Fransen kwamen er niet doorheen en de verliezen liepen op. Op 20 april werd het offensief tijdelijk gestaakt, maar begin mei werd een nieuwe en weer vergeefse poging gedaan. Het was het begin van de protesten van de Franse soldaten wat bekend staat als de muiterijen (lees meer hierover in een artikel van Menno Wielinga). Op 15 mei werd Nivelle van zijn post ontheven en vervangen door Philippe Pétain, die enkele dagen later het offensief definitief afblies.

In september 2010 organiseerde de SSEW een studiereis naar de Chemin des Dames. Lees meer hierover in de inleiding van de reisgids met een beschrijving van de strijd: Inleiding Studiereis 2010 Chemin des Dames. Op de aanstaande studiedag op 12 mei 2017 zal ook een voordracht over de Franse aanval bij de Chemin des Dames worden gehouden.

overzicht: 

Belgen vluchten met de boot Atlas V uit Luik

Atlas VRuim 100 jaar geleden slaagden 107 mensen er in om met een boot op de Maas vanuit bezet België naar Eijsden in Nederland te vluchten. De meeste vluchtelingen, nagenoeg allemaal mannen, namen de weken daarna dienst in het Belgische leger. De boot, de Atlas V, heeft zijn naam gegeven aan een van de bruggen over de Maas. Nederlandse kranten besteedden 100 jaar geleden aandacht aan het gebeuren. Tom Sas zoekt het een en ander uit over de geslaagde vluchtpoging. Lees hier het volledige artikel: Belgen vluchten uit Luik

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon