Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1918, week 1 Liefdadigheid voor Belgen

Vanuit Nederland waren er gedurende de oorlog veel initiatieven om de getroffen zuiderburen te helpen. Niet alleen door opvang van vluchtelingen, maar ook door inzamelingen van geld en goederen. Toch werd er ook kritisch gekeken naar de besteding van de gelden. Met name het Comité Elisabethdag werd verweten dat een te klein deel van de opbrengsten ook daadwerkelijk bij de hulpbehoevenden zou terecht komen. 

overzicht: 

Nieuwste berichten

Nederlandse discussie over de rol van de cavalerie in 1918

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de loopgravenoorlog en de inzet van nieuwe wapens als de tank. Dit leidde onder meer tot een discussie over de rol van de cavalerie. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van ritmeester C.J.G.L. van den Berg van Saparoea getiteld ‘Het bestaansrecht der cavalerie in den modernen oorlog’. Hij bespreekt puntsgewijs waar toentertijd alleen de cavalerie kon worden ingezet. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 cavalerie

overzicht: 

Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens de Eerste Wereldoorlog

In het Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda houdt Martin Kraaijestein op donderdagavond 18 januari 2018 een lezing over de Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens de Eerste Wereldoorlog. Klik hier voor meer details en verplichte reservering. In het museum loopt tot 10 februari de tijdelijke expositie “Vluchten naar Gouda”.

overzicht: 

Lezingen aan de Volksuniversiteit Wageningen

Op 22 januari 1918  organiseert de Volksuniversiteit Wageningen in de Bevrijdingskerk in Wageningen van 20.00-22.00 uur een lezingenavond over de Eerste Wereldoorlog. SSEW-bestuursleden Marcel Nonhebel en Jos van Raan zullen die avond allereerst stil staan bij de aanloop van de Grote Oorlog in 1914 en de rol van de grootmachten hierin. Vervolgens zal een sprong worden gemaakt naar het dramatische oorlogsjaar 1918 dat de wapenstilstand en een jaar later de vrede inluidde. Hoewel vrede? Twintig jaar later brak er een nog grotere oorlog uit. Voor meer bijzonderheden zie: Volksuniversiteit Wageningen.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon