Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1918, week 5 Levensmiddelenbons voor militairen met verlof

Eind januari 1918 werden nieuwe voorschriften uitgevaardigd voor de hoeveelheid levensmiddelen die gemobiliseerde soldaten tijdens hun verlof kregen. Deze hoeveelheid was onder meer afhankelijk van het aantal verlofdagen. Om te begrijpen hoeveel een soldaat nou precies kreeg tijdens zijn verlof, was toch wel een aardige rekensom nodig, getuige de onderstaande tekst.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Tentoonstelling over slagveldarcheologie in Ieper

In het In Flanders Field Museum te Ieper is vanaf 17 februari tot 26 augustus 2018 de tentoonstelling Sporen van oorlog te zien over de archeologie van WO I. Overal in de Westhoek sluimeren in de bodem, nauwelijks dertig centimeter diep en onzichtbaar voor het blote oog, de archeologische resten van de oorlog. De tentoonstelling toont voor het eerst de resultaten van meer dan 150 opgravingen die het afgelopen decennium in de frontregio plaatsvonden. Talrijke spectaculaire bodemvondsten komen aan bod. Ze werden aangetroffen op de slagvelden aan het IJzerfront en de Ieperboog, en in militaire kampen en hospitalen achter het front. Objecten uit de loopgraven tonen het dagelijkse leven aan het front. Vondsten die naar personen verwijzen, vertellen het verhaal van hun leven en hun dood. De absolute blikvangers van deze tentoonstelling zijn paardenskeletten, een Britse en Duitse originele loopgraaf, een ondergrondse tunnel en de persoonlijke objecten van zes Duitse gesneuvelden die in een onlangs ontdekt massagraf werden begraven.

overzicht: 

Franse schilders en camouflage

Franse FT-17 tank uit 1918 in camouflagekleuren (foto Eric R.J. Wils)In de tentoonstelling ‘Impressionism & beyond. A Wonderful Journey’, die nog tot 6 mei 2018 loopt in het museum Singer Laren, zijn schilderijen van voornamelijk Franse impressionisten, postimpressionisten en expressionisten te zien. De kunstwerken zijn afkomstig uit de kunstverzameling van de Van Vlissingen Art Foundation. Er hangt ook een klein schilderij van Louis-Abel Truchet (1857-1918), een nu minder bekende Franse impressionist. De naast het schilderij opgehangen tekst vermeldt dat hij vrijwillig dienst had genomen, commandant was in de camouflagedivisie tijdens de Eerste Wereldoorlog en sneuvelde in september 1918. Dat roept twee vragen op. Een commandant van een camouflagedivisie die sneuvelde op ruim 60-jarige leeftijd? En wat was nu precies die camouflagedivisie?

overzicht: 

Draadloze telegrafie in het Nederlandse leger in de Eerste Wereldoorlog

In het Nederlandse leger werden de technische ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein der genie A.W. De Blauw met als titel ‘De draadlooze telegrafie in den modernen oorlog’. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden. Kapitein De Blauw geeft daarin een goed overzicht van de stand van zaken van de communicatie op het slagveld anno 1918: Weermacht 1914-1918 telegrafie

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon