Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 18 mei 18 mei 2018

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Tentoonstelling De slag om de Noordzee 1914-1918 in Brugge

In het Provinciaal Hof op de Markt te Brugge loopt van 21 april tot 31 augustus 2018 een tentoonstelling over de slag om de Noordzee. Vanaf de havens van Brugge, Oostende en Zeebrugge voerden in de Eerste Wereldoorlog de Duitse onderzeeboten uit, kelderen duizenden schepen en brachten Groot-Brittannië bijna tot de rand van de afgrond. Op 23 april 1918, Saint George Day, ondernam de Britse marine een grote actie tegen de onderzeeboothavens. Een vloot van 136 schepen viel tegelijk de havens van Zeebrugge en Oostende aan. Daaronder drie oude oorlogsschepen die in de havenmonden werden afgezonken om die zodoende af te sluiten. Het was een spectaculaire Britse raid maar de meningen verschillen of de aanval nu een succes was. Aan dapperheid van Britse zijde wordt echter niet getwijfeld en 11 uitgereikte Victoria Crosses zijn in Brugge te zien. Het is een tentoonstelling die aandacht schenkt aan een belangrijk aspect van de Eerste Wereldoorlog namelijk de onderzeebootoorlog. Zie voor een impressie ook een bericht op de website van Het Laatste Nieuws.

overzicht: 

Max Liebermann en de tekeningen voor Kriegszeit

Tekening van Liebermann op de voorkant van KriegszeitIn het Haags Gemeentemuseum wordt vanaf 24 maart tot 24 juni 2018 een tentoonstelling gehouden over de Duitse schilder Max Liebermann (1847-1935) met als titel ‘Een zomers impressionist’. Na de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 ging Liebermann op jonge leeftijd naar Frankrijk om daar de Franse schilderkunst te ontdekken en ontwikkelde zich van realist tot impressionist. Zijn schilderkunst werd gewaardeerd en in 1889 werd hij zelfs genomineerd voor het Legion d’honneur, maar onder druk van de Duitse keizer Wilhelm II zag hij af van de onderscheiding. Liebermann raakte bevriend met de Nederlandse schilder Jozef Israëls en diens zoon Isaac Israëls en bezocht in de zomer graag Scheveningen. Op de tentoonstelling hangen dan ook kleurrijke strandtaferelen van hem. Maar dat vrolijke zomerse beeld verandert plotsklaps in een van de kabinetten gelegen langs de museumzalen. Daar hangen namelijk vijf zwart-wit tekeningen die Liebermann maakte voor het blad Kriegszeit.

overzicht: 

Raad van advies vernieuwd

De activiteiten van de SSEW worden sinds de oprichting in 2001 ondersteund door een raad van advies. De huidige leden van de raad, Brigadegeneraal b.d. Prof. Em. J.M.J. Bosch van de Nederlandse Defensie Academie en dhr. J.H.J. Andriessen hebben besloten hun lidmaatschap te beëindigen om plaats te maken voor ´jong bloed´. Vooral voor Hans Andriessen was dit een hele stap. Hij was na de overdracht van het SSEW-voorzitterschap in 2011 als lid van de raad blijvend actief betrokken bij de SSEW. Het SSEW-bestuur dankt beiden voor hun inbreng en gegeven adviezen. Tijdens de komende studiedag op 18 mei 2018 zal op passende wijze van beiden afscheid worden genomen. Het SSEW-bestuur tracht nadrukkelijk de band met de geschiedenisfaculteiten van de Nederlandse universiteiten aan te halen en te versterken. Het bestuur is dan ook zeer vereerd dat de volgende drie nieuwe leden tot de raad van advies bereid zijn toe te treden:

Dr. Marjet Brolsma, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Jacco Pekelder, Universiteit van Utrecht

Prof. dr. Ben Schoenmaker, Universiteit van Leiden

Deze drie nieuwe leden van de raad zijn, allen vanuit hun eigen invalshoek, nauw betrokken bij onderzoek naar en onderwijs over de Eerste Wereldoorlog. Het bestuur hoopt dat met deze versterking van de raad van advies er een levendige uitwisseling tot stand zal gaan komen tussen de respectievelijke (studenten van de) faculteiten en de SSEW.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon