Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Ferdinand Domela Nieuwenhuis tijdens WO I

Tijdens de afgelopen SSEW-studiedag op 12 mei 2017 hield Bert Altena (tot 2014 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) een lezing over Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) getiteld Geen man en geen cent. Domela Nieuwenhuis, het antimilitarisme, de Eerste Wereldoorlog en het militarisme. In de lezing werden drie vragen aan de orde gesteld waarop Domela Nieuwenhuis een antwoord probeerde te formuleren:

  • Wat kun je doen vóór de uitbraak van de oorlog?
  • Wat kun je doen als die oorlog uitbreekt?
  • Hoe bespoedig je het einde van de oorlog en wat zou de ideale vrede zijn?

overzicht: 

Aanbieding SSEW Kroniek 34 aan projectgroep Het Proces tegen Wilhelm II

Een vast onderdeel van een SSEW-studiedag is de aanbieding van de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog door de voorzitter aan een persoon (of personen) die zich in de ogen van het SSEW-bestuur verdienstelijk heeft gemaakt om de kennis over de Eerste Wereldoorlog in Nederland te vergroten. De keuze voor de voorjaarsstudiedag van 12 mei 2017 was heel eenvoudig en Eugène Rosier reikte Kroniek 34 uit aan de auteurs van het in 2016 uitgegeven boek Het Proces tegen Wilhelm II. De schrijvers van het 520 pagina’s tellende boek zijn: Hans Andriessen (advocaat van Wilhelm II), Paul Mevis (juridische begeleiding), Willem Sinninghe Damsté (aanklager in het proces) en de drie rechters van het hof Jan Reijntjes, Ruud Rosingh en Marijke van de Vrugt. Van de genoemde personen waren Hans Andriessen en Willem Sinninghe Damsté aanwezig op de studiedag.

De anderen ontvingen een exemplaar van Kroniek 34 per post. Tevens ontving voormalig SSEW-voorzitter Anton Kruft een exemplaar voor zijn steun aan dit omvangrijke en langdurige project.

overzicht: 

Uitreiking SSEW Kroniek 34 aan Peter Brusse

Peter Brusse, schrijver en journalist en lange tijd correspondent in Londen, publiceerde dit jaar bij uitgeverij Balans een boek over zijn vader met als titel Onder de mensen. Hoofdstuk 10 in het boek gaat over de periode van de Eerste Wereldoorlog. Marie (Rie) Joseph Brusse (1873-1941) was journalist bij de NRC en schreef in de Eerste Wereldoorlog onder meer rapportages over de Belgische vluchtelingen en de dodendraad. In het betreffende hoofdstuk wordt tevens melding gemaakt van een rapportage over de oorlogschirurg Arius van Tienhoven die in 1915 met een Nederlandse ambulancedienst in Servië werkzaam was. Maar M.J. Brusse heeft ook nog over een andere Nederlandse arts geschreven. En dat verhaal over de Rotterdamse internist Henri van Dijk kwam dankzij John Stienen boven water.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon e-mail icon