Per provincie

Op deze site wordt per provincie aangegeven welke herdenkingsactiviteiten worden georganiseerd met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog en welke artikelen hierover zijn verschenen. 

Activiteiten

Onder deze rubriek worden alle activiteiten die te maken hebben met de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog aangegeven. Deze informatie is afkomstig van internet, televisie, radio, kranten en van meldingen van onze donateurs. Voorts wordt daaraan toegevoegd informatie die ontvangen wordt van organisaties die zich met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog bezighouden.

In deze rubriek worden ook de herdenkingsactiviteiten vermeld die betrekking hebben op de ongeveer één miljoen Belgische vluchtelingen die in 1914 naar Nederland uitweken, evenals de activiteiten die betrekking hebben op de militairen van de oorlogvoerende partijen die in Nederland waren geïnterneerd. 

Artikelen

Eveneens worden per provincie artikelen getoond die betrekking hebben op de periode 1914-1918. Deze zijn deels afkomstig uit eigen elektronisch archief van de SSEW. Voorts is daar materiaal aan toegevoegd dat belangeloos beschikbaar is gesteld door vele historische kringen en Heemkundekringen in het land, zowel in hardcopy als elektronisch. Het geeft een beeld van wat toentertijd in Nederland plaatsvond en verschaft ons ook inzicht in hoe in iedere provincie tegen die Eerste Wereldoorlog aangekeken werd.   

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van publicaties die reeds verschenen zijn en nog zullen verschijnen. Deze boeken zullen vooral betrekking hebben op beschrijvingen van gebeurtenissen die in een bepaalde provincie plaatsvonden en geven een zeer goed beeld van wat in die regio plaatsvond tijdens en gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog.  

 

 

overzicht: