Projectplannen voor 2016

SSEW Projecten 100 jaar herdenking Eerste Wereldoorlog

Een update van de stand van zaken per januari 2016

Publicatie boek over het proces tegen Wilhelm II

In de afgelopen 8 jaar heeft een team van 13 deskundigen op historisch en juridische gebied onder leiding van Hans Andriessen gewerkt aan een studie over de schuldvraag van de Duitse keizer aan de Eerste Wereldoorlog. De resultaten van die studie werden in de loop van 2015 verder op schrift gesteld en een contract getekend met de bekende Uitgeverij  Lannoo -moedermaatschappij van een aantal Vlaamse en Nederlandse uitgevers. Het boek zal in februari 2016 worden gepresenteerd met een grote bijeenkomst op Kasteel Amerongen, de plek waar de keizer verbleef toen door de geallieerden om uitlevering werd gevraagd ten einde hem voor een Militair Tribunaal te berechten.

SSEW Cursussen

In de afgelopen jaren werden aan vele Volksuniversiteiten de SSEW cursus WO I gegeven. Deze cursus bestaat uit 6 sessies van ieder ongeveer 2 uur. Naast de 6-delige cursus nu ook een 4-delige cursus ontwikkeld waarvoor bij de Volksuniversiteiten en andere organisaties belangstelling voor bestond. In maart 2015 werd de 4-delige SSEW-cursus gegeven aan 25 vrijwilligers van Huis Doorn, m.n. aan degenen die een functie als gids vervullen in het nieuw geopende museum „Nederland en WO I”. Er zijn plannen in de maak om voor 2019 een aparte cursus te ontwikkelen, waarvan de inhoud vooral zal gaan over het Verdrag van Versailles en de gevolgen ervan tot 1933 aan toe.

SSEW Lezingen

Ieder jaar worden door SSEW historici tientallen lezingen over WO I verzorgd in zowel Nederland als België. Lezingen worden aangevraagd door historische verenigingen, Probus-clubs, bibliotheken, erfgoed instellingen e.d. Voor deze lezingen wordt enkel reiskosten in rekening gebracht. Deze activiteit sluit  aan bij de SSEW doelstelling om de Eerste Wereldoorlog onder het Nederlands publiek bekender te maken.

Database Belgische vluchtelingen

In overleg met Familiekunde Vlaanderen werd ook in dit jaar gewerkt aan het vervolledigen van een databank van alle Belgische vluchtelingen die na begin 1915 verkozen om in Nederland te blijven. Deze database zal naar verwachting eind 2016 compleet zijn en toegankelijk zijn voor zowel de Vlaamse website als die van de SSEW.

DVD Belgische vluchtelingen

I.s.m. de ontwikkelaars en filmers van “Timbertown Follies wordt via een DVD nieuw filmmateriaal vanuit het Eye Filmmuseum ontsloten. Dit product zal worden gecompleteerd met een boek (je) met teksten uit “kampkrantjes” die door de Belgen in de vluchtoorden zelf werden geschreven. Inmiddels is een contract getekend voor de uitgave van het boek met DVD onder de titel “Hoop op Toekomst” met de Belgische uitgeverij Davidsfonds i.s.m. de Nederlandse uitgever WBOOKS. In februari 2016 zal het boek in de Oranjerie van Huis Doorn gepresenteerd worden  aan zowel de media, pers en belangstellenden. De uitgave van het boek zal dan parallel lopen met de tentoonstelling in het museum “Op de Vlucht”.

Eijsden

Er is een verzoek binnengekomen van een heemkundekring in Eijsden om ondersteuning te geven aan een herdenking van november 1918, toen de Duitse keizer daar aankwam op zijn vlucht naar Nederland. De gemeente is hierbij betrokken en de bedoeling is om dit grootscheeps aan te pakken met een tentoonstelling, lezingen en mogelijk publicaties. E.e.a. zal i.s.m. Huis Doorn in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

overzicht: