krantenberichten 1914-1918

1917, week 8 Haring als volksvoedsel

Waar het eten van een haring met uitjes vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld is, was dat honderd jaar geleden nog niet het geval. Als gevolg van het niet mogen exporteren naar Duitsland, bleef Nederland met een overschot aan haring zitten. Regeringsbemoeienis moest de binnenlandse consumptie van de vis in tijden van voedselschaarste bevorderen. Overigens werd er over het eten van rauwe haring nog niet gesproken…

overzicht: 

1917, week 7 De Hongerbetooging te Rotterdam

Op 13 februari vergaderde het Revolutionair Socialistisch Comité in het overvolle Vereenigingsgebouw in Rotterdam. Zij protesteerden tegen de gebrekkige distributie van levensmiddelen en de noodtoestanden die waren ontstaan als gevolg van de voedselschaarste. Een verslag van de demonstratie, die door de Rotterdamse politie uiteen geslagen werd.

overzicht: 

1917, week 6 Militaire klachten

Een kort bericht in Het Volk, Dagblad voor de Arbeiderspartij, over de erbarmelijke toestand waarin de soldaten in Amsterdam bivakkeerden.

Mijn schrijft ons uit Amsterdam:
Is het geen schande dat in het „Paleis voor Volksvlijt”, de soldaten nog steeds met de strooizak op den grond slapen? En dat met die felle koude. De menschen klagen steen en been. In zoo’n tochtige zaal is het ondoenlijk. Vanwege de zuinigheid fluistert men, gaat de depot-kommandant, kapitein Feber er niet toe over, ledikanten en afscheidingen voor den tocht aan te schaffen.

overzicht: 

1917, week 5 Het Engelsche mijnveld in de Noordzee

Een scherp Duits commentaar op de Engelse zeeblokkades en mijnenvelden als gevolg van de door Duitsland gevoerde ‘onbeperkte duikbotenoorlog’. Duitsland beschuldigt de Britten van oneerlijke oorlogsvoering, omdat zij met de mijnenvelden ook de zeevaart van de neutrale landen zou bedreigen. Dit zou volgens de Duitsers in strijd zijn met het volkenrecht.

overzicht: 

1917, week 4 De begrafenis der Duitsche gesneuvelden

De lichamen van een aantal gesneuvelde Duitse militairen, omgekomen op een torpedoboot, werden op zaterdag 27 januari 1917 onder begeleiding van hun nabestaanden naar hun vaderland teruggebracht om daar te worden begraven. Andere gesneuvelden werden op de algemene begraafplaats in IJmuiden begraven. Ook in het neutrale Nederland vond deze plechtigheid wel met ‘militaire eer’ plaats.

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - krantenberichten 1914-1918