Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Filmfestival Eerste Wereldoorlog

Datum: 

dinsdag, 26 mei, 2015 tot zondag, 14 juni, 2015

«Over 1000 jaar zal deze gruwelijke oorlog […] zijn teruggebracht tot enkele regels in de geschiedenis van de mensheid; en  geen spoor van de kleine geschiedenissen van al die duizenden en duizenden onbekenden die er nu in meegesleurd worden en verdwijnen, terwijl ieder van hem toch de wereld, de hele wereld in zich opgenomen zal hebben en tenminste één moment van zijn  leven eeuwig zal zijn geweest, met deze aarde en deze flonkerende sterrenhemel in zijn ziel en zijn huis ver weg, en de  mensen die hij liefheeft […] ver, ver weg».

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Forum Eerste Wereldoorlog 2014-2018

Bezoek het forum voor diverse wetenswaardigheden.