Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 11 november 11 nov 2016

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Het Duitse beroep op ‘noodweer’ bij de aanval op België in 1914

Voorpagina Brusselse krant Le Soir 4 augustus 1914

Gezien vanuit volkenrechtelijk standpunt

Door: J.H.J.Andriesssen
(Dit artikel verscheen eerder op Historiek.net)

De vraag of Duitsland zich kon beroepen op ‘noodweer’ toen het België binnenviel, is van uitermate groot belang voor het bepalen van de schuldvraag, een onderwerp dat momenteel weer in het midden van de belangstelling staat. Een van de aanklachten die destijds tegen de Duitse keizer werden ingediend luidde dat hij:

“Onder zijn verantwoordelijkheid, door troepen van het Duitse rijk, opzettelijk de neutraliteit van het koninkrijk België is geschonden ofschoon die neutraliteit uitdrukkelijk door het Duitse Rijk was gegarandeerd”

Duitsland beriep zich in 1914 op noodweer en zou zich gedwongen voelen België binnen te vallen na het uitroepen door Rusland van de Algemene Mobilisatie, een mobilisatie gericht tegen zowel Oostenrijk-Hongarije als Duitsland.

overzicht: 

Een priester, een majoor en een dichter uit New York vechten in de Grote Oorlog in de 42e (Rainbow) divisie

embleem 42e rainbow divisieDoor Eric R.J. Wils

De 42e (Rainbow) divisie is één van de bekendste Amerikaanse eenheden welke in 1918 in Frankrijk hebben gevochten. Die bekendheid heeft met de naam van de divisie te maken, maar ook met de mannen die ervan deel uitmaakten zoals bijvoorbeeld de later legendarisch geworden generaal Douglas MacArthur. Een van de vier infanterieregimenten van de divisie, het 165e, kwam uit New York. Daarin zaten veel militairen van Ierse afkomst. Van de drukke wereldstad gingen ze ‘Over There’ naar het Franse platteland. De New Yorkers beleefden in de zomer van 1918 hun offensieve vuurdoop tijdens de Tweede Slag aan de Marne. Veel monumenten zijn er niet opgericht voor het 165e regiment van de Rainbow divisie, maar erin dienden wel drie militairen die hun sporen erin hebben achtergelaten: priester Francis Duffy, majoor William Donovan en dichter Joyce Kilmer.

overzicht: 

Boekpresentatie 'Hoop op Toekomst, Belgische vluchtelingen in Nederland'

Tekst: Jos van Raan

Op 2 maart jl werd in de Oranjerie op het landgoed van Huis Doorn het boek en de DVD „Hoop op Toekomst, Belgische vluchtelingen in Nederland” gepresenteerd. Het boek is geschreven door Ingeborg Kriegsman. Beide producten werden gefaciliteerd door het Studiecentrum (SSEW). In aanwezigheid van de vele medewerkers aan de DVD, onder wie nabestaanden van de Belgische vluchtelingen, werden het boek en de DVD aangeboden aan de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland, de heer Axel Buyse.

In de begindagen van de Grote Oorlog vluchtten bij van de inval van Duitse legers in de periode aug-okt 1914 in België vele inwoners met familie naar het neutrale Nederland. Ze kwamen terecht in Zeeland en Brabant. Met name in Bergen op Zoom. Een eindeloze rij mensen – meer dan 1 miljoen - trok met wat huisraad en kleren de grens over. In allerijl moest opvang voor deze vluchtelingen geregeld worden. Niet alleen om hen onder te brengen, maar ook om ze eten te geven, voor kleding te zorgen en medische hulp te bieden. In eerste instantie werden veel plaatsen ingericht voor de opvang, zoals leegstaande fabrieken en kerken en ook werden mensen opgevangen bij particulieren.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon