Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Studiemiddag “De Geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog”

Het ‘Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap’ en ‘EersteWereldoorlog.nu’ nodigen u uit voor een studiemiddag over de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog in Nederland en België. De middag vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het volgende nummer van de BMGN - Low Countries Historical Review, met daarin een forumdiscussie over de Eerste Wereldoorlog. Voor meer informatie zie Studiemiddag ‘De Geschiedschrijving van WO1’

Locatie: Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam

Tijdstip: Maandag 10 oktober 13.30 - 16.30 uur

Deelname aan de studiedag is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@eerstewereldoorlog.nu

overzicht: 

Minister redt Huis Doorn

Persbericht, Doorn 21 september 2016

Minister Bussemaker heeft voor de komende beleidsperiode 2017-2020 het met sluiting bedreigde Museum Huis Doorn gered. Sinds het teleurstellende advies van de Raad voor Cultuur van afgelopen mei vreesde het museum voor haar voortbestaan. De minister geeft nu echter 10 miljoen euro extra uit aan cultuur, waarvan Huis Doorn 150.000 euro krijgt, bovenop de eerder in het vooruitzicht gestelde basissubsidie van 205.000 euro.

overzicht: 

Krieg 1916, een muzikaal eerbetoon aan een Duitse soldaat

Krieg1Recensie door: Sander Wegereef

Met het album ‘Krieg’ brengt Henrik jan Vermeulen een muzikaal eerbetoon aan het leven van Bernhard Peter Kronauer. Bernhard was de jongste broer van de oma van Hendrik Jan. Hij werd geboren in het Duitse Honnef in 1892. In 1912 ging hij het leger in. Toen de oorlog uitbrak was hij musketier in het Infanterie Regiment Nr. 25 ‘von Lützow’. Hij werd in 1914 uitgezonden naar Luik en vocht in 1916 aan de Somme. Op 17 september 1916 kwam hij om het leven in Galicië (in het huidige Polen). Met deze korte levensbeschrijving doen we Kronauer veel tekort, maar op www.krieg1916.nl staat een zeer uitgebreide levensloop van hem en zijn tijd in het Duitse leger.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon