Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 11 november 11 nov 2016

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Aangepaste procedure m.b.t. de voorlichtings- c.q. publieksprijs 2016

Op de SSEW-Studiedag van 20 mei werd de SSEW-Publieksprijs 2015 van € 1.000  uitgereikt aan Michiel de Haan met zijn studie over “De Somme en de Nederlandse pers”.  In een eerder beticht werd er al op gewezen dat de procedure voor de Publieksprijs 2016 zal worden aangepast. De details zullen daarvoor nog bekend worden gemaakt. Vooruitlopend daaraan nu al vast de melding dat naast genomineerde Nederlandstalige boeken, tijdschriften en DVD m.b.t. de Eerste Wereldoorlog ook afstudeerscripties aangeleverd kunnen worden.

overzicht: 

Het Duitse beroep op ‘noodweer’ bij de aanval op België in 1914

Voorpagina Brusselse krant Le Soir 4 augustus 1914

Gezien vanuit volkenrechtelijk standpunt

Door: J.H.J.Andriesssen
(Dit artikel verscheen eerder op Historiek.net)

De vraag of Duitsland zich kon beroepen op ‘noodweer’ toen het België binnenviel, is van uitermate groot belang voor het bepalen van de schuldvraag, een onderwerp dat momenteel weer in het midden van de belangstelling staat. Een van de aanklachten die destijds tegen de Duitse keizer werden ingediend luidde dat hij:

“Onder zijn verantwoordelijkheid, door troepen van het Duitse rijk, opzettelijk de neutraliteit van het koninkrijk België is geschonden ofschoon die neutraliteit uitdrukkelijk door het Duitse Rijk was gegarandeerd”

Duitsland beriep zich in 1914 op noodweer en zou zich gedwongen voelen België binnen te vallen na het uitroepen door Rusland van de Algemene Mobilisatie, een mobilisatie gericht tegen zowel Oostenrijk-Hongarije als Duitsland.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon