Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1916, week 6 Militaire klachten (2)

In de Zaanstreek werden ingekwartierde soldaten ingezet tijdens de watersnood. In januari 1916 was de Zuiderzeedijk doorgebroken en waren Waterland en delen van Zaandam onder water te komen staan. Dat soldaten werden ingezet vonden ze in eerste instantie niet erg; ze zagen het als een welkome afwisseling. Toen zij echter werden ingezet als (goedkope) vervanging van burgers, viel dat niet in goede aarde.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Hoop op toekomst (Boekpresentatie)

Datum: 

woensdag, 2 maart, 2016

Op woensdagmiddag 2 maart zal in de Oranjerie van Huis Doorn een presentatie plaatsvinden van het boek met bijbehorende DVD:

“Hoop op Toekomst; Belgische vluchtelingen in Nederland”

Dit boek en DVD sluit aan bij de tentoonstelling in het Museum “Nederland en WO I”, gelegen op het landgoed van Huis Doorn.

SSEW Publieksprijs 2015

Tijdens de volgende SSEW-Studiedag op 20 mei a.s. zal de ‘Publieksprijs 2015’ worden bekend gemaakt. In het kort houdt deze prijs in dat het beste Nederlandstalige boek, tijdschrift, DVD of afstudeerscriptie over de Eerste Wereldoorlog zal worden bekroond met een geldprijs.

In de bijlagen vindt u een uitvoerige beschrijving van die ‘Publieksprijs’, waarin ook aangegeven wordt hoe wij graag uw mening, c.q. oordeel, zouden willen vernemen. Tevens vindt u een invullijst die u daarvoor kunt gebruiken.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon