Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1915, week 31 De waarde der handgranaat

Hoe gruwelijk en dodelijk ook, het wapentuig maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog een enorme ontwikkeling en modernisering door. Eén voorbeeld daarvan was de handgranaat. Met veel interesse en het nodige respect keken de strijdende partijen naar elkaars wapens. Zo kon het gebeuren dat een Engelse correspondent in de Vlaamse loopgraven een uitgebreide studie deed gedaan naar de Duitse handgranaat en vol bewondering schreef over de vorm en het gebruiksgemak ervan.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Elke dag sterven – Luuk Koelman (recensie)

Inktzwarte graphic novel die indruk maakt

Door: T.P. Sas*

1 oktober 1917: ‘Zes dagen regent het nu al. Hemelwater maakt alles tot een dikke zompige brei. Het doordrenkt de aarde, verdrinkt de linies……Bomkraters vullen zich. Regen wordt modder. Een vormeloze bruine drab. Zo dik dat het net grond is….. Grond die af en toe wiegt’. 2 oktober 1917: ‘Ik zie een compleet regiment rustig voorwaarts lopen….Langzaam verdwijnen ze in de rook. Het geschreeuw en de kreten komen hier maar vaag door…

overzicht: 

Symposium: Het falen der Internationale(n)

Datum: 

vrijdag, 5 juni, 2015

Symposium: Het falen der Internationale(n). De klempositie van de Europese sociaaldemocratie tussen nationalisme en internationalisme

In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog zat de sociaaldemocratie in een spagaat: moest ze haar internationale idealen of nationalistische gevoelens laten prevaleren? Nog in juli 1914 bracht de Duitse sociaaldemocratie honderdduizenden op de been in een poging oorlog te voorkomen, naar bleek tevergeefs. Zelfs tijdens de oorlog spanden sociaaldemocraten zich in om vrede te bespoedigen en het internationalisme nieuw leven in te blazen.

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Forum Eerste Wereldoorlog 2014-2018

Bezoek het forum voor diverse wetenswaardigheden.