Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 11 november 11 nov 2016

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Vluchtoord Gouda

Honderd jaar geleden was er aan de Graaf Florisweg in Gouda een vluchtelingenkamp gevestigd voor onze Belgische buren. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen verbleven hier tijdens de Eerste Wereldoorlog, gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Vier jaar lang maakt het Vluchtoord onderdeel uit van de Goudse samenleving. Nu is er niets meer te zien van dit indrukwekkende stukje Goudse geschiedenis. Het Historisch Platform Gouda wil hier verandering in brengen en heeft het initiatief genomen om op 16 september 2016 een herdenkingsbord op de plaats van het Vluchtoord neer te zetten. Hiervoor is een crowdfunding-actie gestart. Op de website vluchtoord gouda kunt u meer lezen over de geschiedenis van het vluchtoord en over de georganiseerde activiteiten.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon