Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

Nieuwste berichten

Verslag lezingen studiedag (Eric Wils)

Op vrijdag 7 november 2014 organiseerde de SSEW, wederom in samenwerking met de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit) uit Rotterdam haar najaarsstudiedag. De bijeenkomst vond dit keer plaats in De Koningshof te Doorn. Deze locatie bevindt zich vlakbij Huis Doorn en dit gaf de gelegenheid om de circa 90 deelnemers aan de studiedag een bezoek te laten brengen aan het pas geopende museum over Nederland en de Eerste Wereldoorlog.

overzicht: 

Samenwerking SSEW met Huis Doorn

Terwijl de SSEW zich bezighoudt met de kennisinhoudelijke kant van de Eerste Wereldoorlog, is Huis Doorn, vanwege de opening van het nieuwe museum-paviljoen “Nederland en Eerste Wereldoorlog”, de plek in Nederland geworden waar WO I op een museale wijze wordt verbeeld. En daarbij lopen de doelstellingen van de twee instituten - om de Eerste Wereldoorlog in Nederland onder een groter publiek bekender te maken - volledig parallel. Het is dan ook uit dien hoofde dat, tijdens de laatste SSEW-Studiedag van 7 november, het bestuur gemeend heeft om het eerste exemplaar van de Kroniek 1914-1918 (nr. 29) aan het instituut Huis Doorn aan te bieden, als waardering voor het vele werk dat Huis Doorn - ondanks de vele moeilijkheden waar het mee te kampen had - heeft verricht om een “Plaats van Herinnering” voor de Eerste Wereldoorlog on Nederland te worden. Hieronder volgt de integrale tekst van de boekaanbieding als gedaan door de voorzitter van de SSEW, Anton Kruft, op de SSEW-Studiedag van 7 november 2014 te Doorn.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Forum Eerste Wereldoorlog 2014-2018

Bezoek het forum voor diverse wetenswaardigheden.