Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

SSEW Activiteiten Datum
Studiedag SSEW 11 november 11 nov 2016

Krantenberichten 1914-1918

1916, week 28 Belgische feestdag in Zandvoort

De eenentwintigste juli is de Nationale Feestdag van België. Op die dag staat het land stil bij het feit dat op die dag in 1831 de eerste koning van België, Leopold I, de grondwettelijke eed aflegde (en België dus onafhankelijk van Nederland was geworden). Ook in 1916 werd deze feestdag gevierd door de Belgische vluchtelingen in Nederland. In Zandvoort waren festiviteiten georganiseerd.

overzicht: 

Nieuwste berichten

Discussiemiddag m.b.t. “Proces Tegen Wilhelm II”

Anton Kruft en Hans Andriessen, met de studie in boekvorm

Al eerder werd uitgebreid verslag gedaan van de presentatie op Kasteel Amerongen van de achtjarige studie over de schuldvraag van de Duitse keizer, die o.l.v. Hans Andriessen en met steun van de SSEW werd uitgevoerd. Daarin werden vijf aanklachten in behandeling genomen en, zoals dat bij een internationale rechtszaak gebruikelijk is, met een requisitoir, een verdediging en een vonnis. Op vier van de vijf aanklachten werd de keizer vrijgesproken en op één ervan (Inval in België) werd hij – zeer tegen de zin van de verdediging in -  schuldig bevonden.

Tijdens de presentatie was het niet mogelijk om met de aanwezigen een discussie aan te gaan m.b.t. de argumentatie en interpretatie van de feiten, die door zowel de aanklager (Dr. Sinninghe Damsté), de verdediger (Hans Andriessen) als de rechter (Prof. Dr. J Reijntjes) werden aangevoerd. In overleg met de presentatoren werd daarom besloten om degenen die belangstelling hebben voor de achtergronden van deze rechtszaak de mogelijkheid te  bieden om op een later tijdstip (al of niet na lezing van de publicatie) in discussie te treden met de aanklager, de verdediger en de rechter. 

overzicht: 

Aangepaste procedure m.b.t. de voorlichtings- c.q. publieksprijs 2016

Op de SSEW-Studiedag van 20 mei werd de SSEW-Publieksprijs 2015 van € 1.000  uitgereikt aan Michiel de Haan met zijn studie over “De Somme en de Nederlandse pers”. In een eerder bericht werd er al op gewezen dat de procedure voor de Publieksprijs 2016 zal worden aangepast. De details zullen daarvoor nog bekend worden gemaakt. Vooruitlopend daaraan nu alvast de melding dat naast genomineerde Nederlandstalige boeken, tijdschriften en DVD’s m.b.t. de Eerste Wereldoorlog ook afstudeerscripties aangeleverd kunnen worden.

overzicht: 

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Twitter icon Facebook icon RSS icon