Welkom op de website van de SSEW

De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.

Krantenberichten 1914-1918

1914, Week 15 "Deze Week In de Grote Oorlog"

‘Laat ons tijd winnen!’ Over de onderlinge samenwerking tussen de Europese mogendheden

Naar aanleiding van het bezoek van het Engelse Koninklijk paar komt de Nieuwe Rotterdamsche Courant met een uitgebreide beschouwing over de onderlinge samenwerking tussen de verschillende mogendheden ‘in het geval van een grote Europese oorlog… De krant refereert daarbij aan een artikel van de Franse geschiedschrijver Ernest Lavisse.

overzicht: 

Nieuwste berichten

NPO Cultura - De Grote Oorlog

Datum: 

maandag, 14 april, 2014 t/m vrijdag, 18 april, 2014

Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Op zaterdag 12 april starten de NTR en VPRO op Nederland 2 met de achtdelige internationale serie 14-18 Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog. Over de meest omvangrijke en meest bloedige oorlog die de mensheid tot dan toe had meegemaakt. Veel kunstenaars raakten in de ban van deze mensen onterende en schokkende gebeurtenissen hetgeen tot een stroom aan door de oorlog geïnspireerde kunst leidde. NPO Cultura besteedt aandacht aan kunstenaars en artiesten die getekend werden door „De Groote Oorlog“.

Lezingreeks Conflict en Innovatie van 'Het Nieuwe Instituut' te Rotterdam

Datum: 

donderdag, 17 april, 2014
donderdag, 24 april, 2014
donderdag, 1 mei, 2014

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam presenteert in 2014, honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, het programma 2014-1914: Conflict en Innovatie, waarin de relatie tussen conflict en innovatie wordt geadresseerd. In april starten wij met NeutraaL, een van de onderdelen van dit programma. In een radiotour en drie opeenvolgende donderdagavondlezingen wordt de neutrale positie die Nederland in 1914-1918 buiten het oorlogsgeweld hield in breder verband geplaatst. Welke invloed heeft het streven naar neutraliteit op de geschiedenis, het beleid en het ontwerpen in Nederland?

Contact

U kunt contact opnemen middels het contactformulier.

Forum Eerste Wereldoorlog 2014-2018

Bezoek het forum voor diverse wetenswaardigheden.